Reclamecode voor Mobiele Diensten ingevoerd

Op 15 september 2019 is de Reclamecode Mobiele Diensten in werking is getreden. Deze code is een herziene versie van de Reclamecode SMS-Dienstverlening uit 2011, die alleen betrekking had op SMS-diensten. Door de herziening vallen nu ook de Mobiel Internet Diensten onder deze code en geldt deze dus ook voor goede doelen die gebruik maken van mobiele diensten zoals bijvoorbeeld geefmobiel.

De code heeft betrekking op reclame voor diensten die bestemd zijn voor gebruik op een mobiel apparaat van de consument. Zoals games, chatdiensten, informatiediensten en televoting diensten en die bij de consument in rekening worden gebracht via de telefoonrekening of het Prepaid-tegoed. De code is ontwikkeld door de stichting reclame code en is onderdeel van de Nederlandse Reclame Code. Doel is om misleiding van de eindgebruikers te voorkomen. Consumenten kunnen klachten bij de Reclame Code Commissie indienen.

Klik hier voor de volledige code.

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'