Reparatie beperking giftenaftrek voor bedrijven bemoedigend

Prinsjesdag

Het demissionaire kabinet komt gedeeltelijk tegemoet aan onze wens om de negatieve gevolgen van de beperking van de giftenaftrek ongedaan te maken. Staatssecretaris van Rij heeft tijdens Prinsjesdag bekend gemaakt dat het kabinet de giften vanuit bedrijven wil vereenvoudigen en fiscaal aantrekkelijk wil maken. Goede Doelen Nederland is blij dat bedrijven daardoor onbeperkt kunnen schenken aan goede doelen, maar we zijn er nog niet helemaal. Ook moet de beperking van de aftrek van periodieke giften door particulieren aangepast worden.

Vanaf 1 januari dit jaar is de periodieke giftenaftrek beperkt tot 250.000 euro per huishouden per jaar. Goede Doelen Nederland heeft een onderzoek onder haar leden gedaan om het effect hiervan te inventariseren. Daarnaast zijn ook de Museumvereniging, Prisma, Rijksmuseum, Turing Foundation, Singer Laren, Fonds 1999 en de Stichting SeeYou gevraagd om praktijkvoorbeelden aan te leveren die de negatieve gevolgen van de beperking van de giftenaftrek illustreren. Dit is verwerkt in een brede gezamenlijke SBF-inventarisatie waarbij de negatieve gevolgen van deze maatregel in de volle breedte zichtbaar worden.

In deze inventarisatie en in de verschillende gesprekken met de Staatssecretaris heeft Goede Doelen Nederland het maatschappelijk belang van deze giften benadrukt. Bovendien staat deze maatregel haaks op een van de speerpunten van het overheidsbeleid om Nederlanders te stimuleren om te geven aan maatschappelijke doelen. Zowel kleine als grote giften zijn essentieel voor het werk en de grote impact van maatschappelijke organisaties. Met name de (grotere) periodieke giften zijn van belang voor de continuïteit van het werk van goede doelen om bijvoorbeeld meerjarige projecten of langjarig wetenschappelijk onderzoek te kunnen financieren.

Goede Doelen Nederland vindt dat dit voorstel een belangrijk deel van de negatieve gevolgen compenseert. Wel vinden wij dat er ook nog een oplossing moet komen voor de beperking van de giftenaftrek door particulieren. Ook die giften leveren een belangrijke bijdrage aan het impactvolle werk van goede doelen.

Laatste nieuws

Belastngenvelop
De bezuiniging door het beperken van de giftenaftrek moet van tafel
Documenten
Hoofdlijnenakkoord raakt goede doelen
Plant n boom
Nieuw lid Goede Doelen Nederland