Rijksbegroting geen verrassingen voor de filantropie

De op Prinsjesdag gepresenteerde Rijksbegroting bevat geen verrassingen voor de filantropische sector. Het is vooral een bevestiging van al eerder aangekondigd beleid. Nieuw is wel de indexering van de vrijwilligersvergoeding. Het kabinet lijkt wel en dat blijkt zowel uit de Troonrede als uit de Rijksbegroting meer oog te willen hebben voor de samenbindende werking van filantropie.

De vrijwillige inzet voor filantropie wordt door het kabinet beloond door het indexeren van de vrijwilligersvergoeding. Dat is goed nieuws voor de vele Nederlanders die zich als vrijwilliger voor de samenleving inzetten.

Aangekondigd beleid
Wat betreft aangekondigd beleid worden hier drie wetsvoorstellen uitgelicht. In de Rijksbegroting wordt de Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties aangekondigd, inclusief een nader onderzoek naar transparantie van geldstromen uit onvrije niet EU-landen. Het lijkt erop dat het kabinet tegemoet wil komen aan de grote bezwaren die eerder door de sector naar voren zijn gebracht.

Ook wordt aangekondigd dat het UBO-register in 2020 in werking treedt. SBF heeft er bij de overheid en politiek op aangedrongen om ANBI's uit dit UBO-register te houden. ANBI’s hebben immers geen UBO, de enige begunstigde van een ANBI is het algemeen nuttige doel. Goede Doelen Nederland en de SBF partners pleiten er nu voor om bestuurders van ANBI’s op een zichtbaar aparte wijze in het register op te nemen. Zo wordt recht gedaan aan de bijzondere positie van ANBI’s en de daarbij betrokken personen.

Tot slot wordt ook aangekondigd dat Telecommunicatiewet aangepast wordt (opt-in voor telemarketing) en dat de wetswijziging in 2020 naar de Tweede Kamer wordt verzonden. Goede Doelen Nederland blijft ervoor pleiten dat de bijzondere positie van goede doelen in de wetswijziging tot uitdrukking gebracht moet worden.

Waardering voor samenbindende werking van filantropie
De waardering voor de filantropische sector lijkt bij de overheid te groeien. Dit uit zich bijvoorbeeld in de passage bij in de Rijksbegroting bij het Ministerie van JenV waar wordt gesteld dat het ministerie de sector filantropie ‘stimuleert om als professionele en volwaardige gesprekspartner deel te nemen aan sociaal maatschappelijke vraagstukken’. Ook in de Troonrede wordt het belang van het ‘meedoen en een bijdrage leveren’ uitgesproken.

Goede Doelen Nederland en de SBF-partners zullen zich er voor blijven inspannen dat de mooie woorden over de maatschappelijke betekenis van vrijwillige inzet voor de ander, dus filantropie, daadwerkelijk wordt vertaald in stimulerend overheidsbeleid.

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland