Sector blijft inzetten op handhaving opt-out voor goede doelen

Het wetsvoorstel van staatssecretaris Keijzer om het telefonisch benaderen van donateurs door goede doelen onder een opt-in regiem te brengen is onlangs van advies voorzien door de Raad van State. Goede Doelen Nederland heeft de bezwaren van de sector ook aan de Raad van State kenbaar gemaakt. Verwacht wordt dat het voorstel nog in maart naar de Tweede Kamer gestuurd wordt. De inschatting is dat de staatssecretaris geen gehoor heeft gegeven aan de bezwaren vanuit de sector. De lobby door Goede Doelen Nederland en NLFL richt zich volop op beïnvloeding van de Tweede Kamer met als inzet het handhaven van de opt-out voor Erkende goede doelen.

Onderzoek rechtvaardigt uitzondering
In opdracht van Goede Doelen Nederland en NLFL is inmiddels een breed onderzoek uitgevoerd naar de perceptie en houding van de Nederlandse bevolking ten aanzien van telefonische benadering door goede doelen. De resultaten zijn veelbelovend, geven een ander en meer genuanceerd beeld dan het Kantar onderzoek en rechtvaardigen een uitzonderingspositie voor goede doelen. Met deze onderzoeksresultaten in de hand wordt een stevige lobby ingezet richting de Tweede Kamer. Ook wordt een mediaplan uitgewerkt waarbij de inzet van individuele organisaties aan de orde komt. In ieder geval komt er compacte informatie beschikbaar waarmee organisaties in de eigen politieke contacten het pleidooi voor een uitzondering voor goede doelen extra kracht kunnen bijzetten. Zodra het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer is verstuurd delen we de resultaten van het onderzoek met de leden en breder.

Sector aan zet
Handhaving van het opt-out regiem betekent dat de sector de verantwoordelijkheid heeft om ongewenste gesprekken tot een minimum te beperken. Onderzocht wordt of en zo ja hoe het Bel-Me-Niet-Register voor goede doelen hiervoor kan worden gehandhaafd. Verder is er een herziene Code Telemarketing (CTM). Deze is eerst door de DDMA en daarna door de Stichting Reclame Code aangenomen en is per 1 maart 2020 ingegaan. Onderdeel van de CTM is een klanttermijn van drie jaar. De Consumentenbond onderschrijft de herziene CTM niet omdat deze onvoldoende tegemoet zou komen aan de wensen van de consument. Een bijzondere reclamecode die door het bestuur van de Stichting Reclame Code wordt aangenomen zonder dat deze wordt onderschreven door de Consumentenbond, heeft dezelfde gelding als de overige bijzondere reclamecodes.

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland