Sector pleit voor uitzondering wetsvoorstel telemarketing

Goede Doelen Nederland en NLFL zijn intensief in gesprek met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over het uitzonderen van goede doelen voor een opt-in regiem voor telemarketing. Dit standpunt en de argumenten die een uitzondering rechtvaardigen zijn samengevat in een positionpaper en is de basis voor de gesprekken met EZK. Het positionpaper beschrijft de bijzondere positie van goede doelen vanwege het grote maatschappelijke belang van hun werk. Daarom verdienen goede doelen de ruimte om een beroep te kunnen doen op de steun van het publiek. Dit standpunt is ook per brief onder de aandacht gebracht bij staatssecretaris Keijzer. Op korte termijn wordt een reactie van de staatssecretaris verwacht.

Wetsvoorstel in voorbereiding
De gesprekken met EZK worden nu gevoerd omdat het wetsvoorstel voor een opt-in regiem voor telemarketing op dit moment wordt voorbereid. De verwachting is dat het wetsvoorstel rond de zomer in consultatie wordt gebracht. In de afgelopen maanden is onze inzet en de argumenten die een uitzondering rechtvaardigen samen met leden uitgewerkt.

Grote maatschappelijke impact
Ook is bij de leden van Goede Doelen Nederland onderzoek gedaan naar de impact van een opt-in regiem voor organisaties die telemarketing inzetten. Daaruit blijkt dat gemiddeld bijna 30% van de donateurs via dit kanaal geworven wordt. Het gaat hierbij om zo’n 100 miljoen euro op jaarbasis. Een opt-in voor dit kanaal betekent dus dat diverse maatschappelijke activiteiten en projecten onder druk komen te staan of niet meer uitgevoerd kunnen worden. Uitwijken naar andere wervingskanalen is niet mogelijk. Na de invoering van het bel-me-niet-register heeft er al een flinke verschuiving plaatsgevonden naar andere wervingskanalen (face-to-face). Daar is, mede vanwege de zelfregulering, geen ruimte meer.

Lees hier de brief aan staatssecretaris Keijzer en het positionpaper.

Laatste nieuws

Belastngenvelop
De bezuiniging door het beperken van de giftenaftrek moet van tafel
Documenten
Hoofdlijnenakkoord raakt goede doelen
Plant n boom
Nieuw lid Goede Doelen Nederland