Socutera binnenkort ook op radio

Al decennialang hebben goede doelen via Socutera zendtijd van de publieke omroep om hun missie en werk onder de aandacht te brengen bij een groot publiek. Binnenkort start een pilot om Socutera ook via de radio uit te zenden. Een mooie uitbreiding van de dienstverlening van Goede Doelen Nederland en bovendien een blijk van waardering en grote betrokkenheid van de omroepen bij het werk van goede doelen.

Socutera radiozendtijd
Vanaf 1 juli start een pilot-fase van drie maanden om Socutera ook via de radio uit te zenden. Hierover heeft Goede Doelen Nederland overeenstemming bereikt met de RPO (Regionale Publieke Omroepen), waaronder alle 13 regionale radio-omroepen vallen. Een hele mooie kans voor leden van Goede Doelen Nederland om met de radiozendtijd al dan niet in combinatie met tv en bijvoorbeeld de collecteweek campagnematig te werken.

Socutera op tv
Elke week brengt Socutera het werk van CBF-erkende goede doelen in beeld op tv. In 2021 werd Socutera gemiddeld 1,5 miljoen keer per week bekeken. Voor de goede doelen gelden zeer gunstige tarieven. Daardoor kunnen goede doelen ten opzichte van bijvoorbeeld de Ster reclame een besparing realiseren van gemiddeld 66%.

Onderzoek
De inzet van Socutera radiozendtijd was één van de wensen die naar voren kwam uit onderzoek dat afgelopen zomer is gehouden onder de leden van Goede Doelen Nederland die gebruik maken van Socutera. In de pilot van juli tot en met september worden de radiospots uitgezonden bij alle regionale radio-omroepen.

Sinds 2008 is Socutera onderdeel van Goede Doelen Nederland (Stichting Diensten voor Goede Doelen). De beschikbare zendtijd wordt verdeeld onder de leden van Goede Doelen Nederland en organisaties met[MP1] een CBF-Erkenning. Socutera staat voor de bevordering van sociale en culturele doeleinden door televisie en radio (Sociale en Culturele Televisie en Radio).

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland