Stand van zaken aansluiting NLFL bij Goede Doelen Nederland

In april waren drie bijeenkomsten gepland voor de leden van Nederland Filantropieland over de aansluiting bij Goede Doelen Nederland. Deze zijn in verband met de coronamaatregelen niet doorgegaan. Het webinar op 2 april is deels gebruikt om een update te geven over de stand van zaken.

Bestuurlijk
Het bestuur van NLFL treedt per 30 april af. Met ingang van 1 mei zal het bestuur van Goede Doelen Nederland ook het bestuur zijn van de vereniging Nederland Filantropieland aangevuld met twee bestuursleden ‘uit de stal’ van NLFL, namelijk Albert Goutbeek en Marc Petit. De ledenraad van de vereniging NLFL heeft daarmee ingestemd. De stichting NLFL is inmiddels ontbonden. De bedoeling is dat dit bestuur ook het bestuur zal worden van Goede Doelen Nederland (en daarmee ook van Stichting Diensten voor Goede Doelen). Dit zal onze ALV nog wel moeten goedkeuren tijdens de ledenvergadering in juni of een eerder te beleggen vergadering. Margreet Plug is met ingang van 1 mei ook de directeur van vereniging NLFL.

Activiteiten
Het vervlechten van de programma’s van beide verenigingen vraagt tijd en afstemming en gaat daarom geleidelijk. Hiervoor wordt een programmaraad opgericht. Doel is om de huidige activiteiten van NLFL op het gebied van ‘ontwikkelen’ en ‘ontmoeten’ te continueren, door te ontwikkelen en af te stemmen op de activiteiten van Goede Doelen Nederland. De vereniging NLFL zal nog maximaal twee jaar blijven bestaan om de overgang zorgvuldig, met inbreng van alle betrokkenen, te laten plaatsvinden.

Jan van Berkel stelde in het webinar: ‘Het werk van NLFL is een belangrijke aanvulling op de activiteiten die Goede Doelen Nederland heeft ontwikkeld. In de politiek trekken we al gezamenlijk op’.

Lidmaatschap en Erkenning
Goede Doelen Nederland stelt voorop dat iedereen welkom is en dat er wordt gekeken naar een passend aanbod voor de drie soorten leden van NLFL (individuen, organisaties en maatschappelijk partners). Binnenkort zullen de betrokkenen daarover verder worden geïnformeerd. Organisaties kunnen met ingang van 1 januari 2021 hun lidmaatschap overzetten als ze een Erkenning hebben. Voor organisaties die geen Erkenning hebben, maar wel binnen de werkingssfeer van de Erkenningsregeling vallen, wordt ondersteuning aangeboden om de Erkenning te verkrijgen. Goede Doelen Nederland kent geen lidmaatschap voor individuen, maar zij zullen zich wel bij Goede Doelen Nederland kunnen aansluiten. Met elk van de maatschappelijk partners van NLFL zal een gesprek gepland worden om te horen wat hun wensen zijn. Ook Goede Doelen Nederland werkt samen met organisaties/deskundigen, bijvoorbeeld binnen Stichting Diensten en de Helpdesk.

Laatste nieuws

Itgd nieuwsbrief
Nieuws van ITGD
Direct Dialogue
Motie Zeedijk met betrekking tot huis-aan-huis werving en colportage aangenomen
Presentatie Geven in Nederland 2024
Onderzoek ‘Geven in Nederland 2024’ gepubliceerd