Steun voor brief aan formerende partijen: ‘geef maatschappelijk middenveld ruimte’

Goede Doelen Nederland heeft een oproep van een groot aantal mensenrechtenorganisaties aan de formerende partijen ondersteund. De oproep is op 3 september per brief verzonden aan de partijleiders van VVD, D’66 en CDA en ondertekend door 19 organisaties, waaronder Goede Doelen Nederland. De brief dient als input voor het regeerakkoord.

In de brief roepen de gezamenlijke partijen op het maatschappelijke middenveld meer ruimte te geven. Deze boodschap sluit naadloos aan op ons Manifest. Het pleidooi in de brief om de sector explicieter te betrekken bij de ontwikkeling van wetten die nadelige gevolgen kunnen hebben voor het de sector, komt ook overeen met het pleidooi van SBF. In de brief is daarom een alinea opgenomen over het Manifest met een link.

De ruimte voor het maatschappelijk middenveld dreigt volgens de opstellers van de brief te worden ingeperkt door een aantal wetsvoorstellen dat door het demissionaire kabinet de afgelopen periode is geïntroduceerd. De beoogde wetten kunnen mogelijk schadelijk zijn voor de onafhankelijke positie en de ruimte van maatschappelijke organisaties. Een daarvan is de WTMO. Goede Doelen Nederland en de SBF-partners vinden ook dat praktijken die onze democratische rechtsstaat ondermijnen, moeten worden aangepakt. Maar, ingrijpen door burgemeesters of OM in geldstromen en activiteiten van organisaties mag alleen op basis van vooraf volstrekt heldere, concreet omschreven en toetsbare gronden. Dit is nu in de WTMO onvoldoende gegarandeerd. In de brief is een verwijzing opgenomen naar de reactie van SBF op de Nota van Wijziging WTMO.

Met het onderschrijven van deze brief laten we als maatschappelijke middenveld zien dat we ons gezamenlijk inzetten voor het borgen van de ruimte die we nodig hebben om ons werk te kunnen blijven doen.

Klik hier voor de volledige brief aan de partijleiders.

Laatste nieuws

Itgd nieuwsbrief
Nieuws van ITGD
Direct Dialogue
Motie Zeedijk met betrekking tot huis-aan-huis werving en colportage aangenomen
Presentatie Geven in Nederland 2024
Onderzoek ‘Geven in Nederland 2024’ gepubliceerd