Stichting Intern Toezicht Goede Doelen in oprichting

Binnen de goededoelensector hebben de interne toezichthouders (Raad van Toezicht of bestuur) een belangrijke rol en verantwoordelijkheid. Zij opereren in een maatschappelijk dynamische omgeving met een hoog afbreukrisico. Dat vraagt veel van de interne toezichthouders. Goede Doelen Nederland heeft samen met Nationaal Register een onderzoek uitgevoerd onder de interne toezichthouders van goede doelen. Daaruit blijkt dat de meerderheid van de interne toezichthouders behoefte heeft aan een platform waar kennis en ervaringen uitgewisseld kunnen worden en waar zij zich verder kunnen professionaliseren.

Daarom is nu het initiatief genomen om de Stichting Intern Toezicht Goede Doelen (ITGD) op te richten. De stichting zal onder meer deze platformfunctie gaan inrichten.

Wie kunnen aansluiten?
In eerste instantie worden de interne toezichthouders van de leden van Goede Doelen Nederland, die daar belangstelling voor hebben, uitgenodigd zich aan te sluiten bij het platform van de Stichting ITGD. In een later stadium kunnen alle erkende organisaties aansluiten. Aansluiting is op basis van vrijwilligheid. Goede Doelen Nederland hecht grote waarde aan aansluiting en zal dit onder haar leden promoten. Het besluit om aan te sluiten ligt bij de organisaties zelf.

Financiering
De opstartfase, tot eind 2019, wordt gefinancierd door Nationaal Register en Goede Doelen Nederland. Met ingang van 2020 is het de bedoeling dat de Stichting ITGD gefinancierd wordt door de aangesloten goede doelen. Organisaties die deel willen nemen aan het platform worden aansluitingskosten in rekening gebracht. Bij de berekening van de kosten zal worden aangesloten bij de systematiek voor de contributieberekening van Goede Doelen Nederland.

Tijdens de ALV van Goede Doelen Nederland op 28 november zal een en ander nader worden toegelicht en besproken.

De Stichting ITGD organiseert op 21 november het eerste jaarcongres die in het teken zal staan van impact. Al eerder is hiervoor naar de interne toezichthouders een ‘save the date’ verstuurd.

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland