Subsidieronde Maatschappelijke Diensttijd 2024

Subsidieregeling

Sinds 1 februari kunnen maatschappelijke organisaties subsidie aanvragen voor 2 of 3-jarige trajecten Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Deze MDT trajecten dragen bij aan de ontwikkeling van jongeren tussen de 12 en 30 jaar. Zij kunnen trajecten van maximaal 6 maanden volgen om talenten te ontwikkelen, anderen te ontmoeten en iets goeds doen voor een ander en de samenleving. Uit onderzoek blijkt dat MDT-deelname een positief effect heeft op jongeren.

Subsidieronde 2024
De subsidieronde in 2024 is bedoeld voor nieuwe en bestaande MDT-organisaties, die als penvoerder in een partnerschap subsidie aan willen vragen voor een nieuw MDT-project. Als MDT-organisatie word je onderdeel van een landelijk dekkend netwerk dat elkaar stimuleert en kwaliteiten bundelt. Zo krijgen jongeren de kans te werken aan hun toekomst. Tot 1 mei 15:00 uur kunnen organisaties via het aanvraagportaal van DUS-I subsidie aanvragen. MDT-projecten kunnen een looptijd hebben van 2 of 3 jaar, met een minimale subsidie van €240.000 en maximaal €4,5 miljoen.

Effectonderzoek naar MDT laat positieve resultaten zien
Een aantal van onze leden, waaronder MilieuDefensie en IMC Weekendschool, heeft al goede ervaringen met MDT-trajecten waarin ze jongeren hun talenten laten ontdekken en leren hoe ze samen met anderen impact kunnen maken. En ook op jongeren heeft MDT een positief effect, zo blijkt uit een onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In dit onderzoek zijn deelnemers aan MDT vergeleken met niet-deelnemers aan MDT. Het onderzoek is najaar 2023 opgeleverd.

De belangrijkste bevindingen:

  • MDT'ers uit de onderzochte groep hadden vaker wekelijks contact met mensen die een andere herkomst hebben of waar minstens 5 jaar leeftijdsverschil tussen zit.
  • Het meedoen aan MDT is significant gerelateerd aan een sterke talentontwikkeling.
  • Ook vinden MDT'ers het vaker dan de niet MDT'ers belangrijk om je in te zetten voor een ander en voor de samenleving. De groep MDT'ers werd gevraagd naar de effecten van MDT. Hierbij gaf 61 procent aan dat MDT een positief effect had op hun motivatie om zich in te zetten voor de maatschappij. 29 procent gaf aan dat MDT een positief effect had op hun opleiding of het vinden van een baan.
  • MDT'ers uit de onderzochte groep zijn ook vaker dan de niet-deelnemers lid van een vereniging en doen ook vaker vrijwilligerswerk.
  • Maatschappelijke Diensttijd kan dus gezien worden als een investering in maatschappelijke betrokkenheid en burgerschap.

Aanvraag indienen

Lees meer op MDT-website of schrijf je in om op de hoogte gehouden worden over de Subsidieregeling 2024.

Aanvraagloket: Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'