Terugblik Impact Event 2021

Op 19 november vond het Impact Event 2021 plaats onder leiding van dagvoorzitter Juliette Grimbergen via een livestream vanuit het gebouw van de Nationale Postcodeloterij in Amsterdam.

INTRODUCTIE
Odiel Evenhuis heette namens de Nationale Postcodeloterij iedereen welkom. Na een persoonlijk verhaal over een project met impact in Swaziland, eindigde ze met de les: “Impact durven: durven te falen, durven buiten de gebaande paden te treden en durven te doen.” Margreet Plug, directeur Goede Doelen Nederland lichtte toe dat er dit jaar twee awards worden uitgereikt omdat kleine organisaties hun eigen dynamiek hebben, en grote en kleine organisaties vaak lastig te vergelijken zijn.

Wat is de Challenge van de Impact Challenge?
Gerjob Lootens van het CBF, Toezichthouder Goede Doelen begon met een persoonlijk verhaal over zijn kinderen. Hij vergeleek impactmanagement met opvoeden: het gaat er niet om dat je alle antwoorden hebt. Het gaat er om dat je de juiste vragen stelt en eerlijk in de spiegel kijkt. Impactmanagement kun je dan ook zien als systematisch reflecteren op het effect van wat je doet. Daarin zit ook de challenge van de Impact Challenge: dat je de focus verlegt van je activiteiten, naar het effect van die activiteiten. Voor die systematische reflectie gaf hij vijf simpele vragen.

PITCHES KLEINE GOEDE DOELEN
Na de presentatie van Gerjob Lootens was het tijd voor de categorie organisaties tot € 500.000 baten per jaar. MA. Robin Aarts van de Maastricht University lichtte de prijs voor de winnaar toe: een half jaar begeleiding door haar om de volgende stap te zetten in impactmanagement. Meity Bodenstaff- de Folter van ADRA Nederland volgde al eerder de e-learning van Avance Impact, de prijs die de nummers twee en drie winnen. Ze deelde haar ervaring en gaf aan dat deze cursus een goed startpunt is om meer impactgericht te leren denken en te werken. Vervolgens presenteerden de drie finalisten hun casus.

Niketan
Niketan helpt kinderen met een handicap in Bangladesh om ze een gelijkwaardige plek in de samenleving te geven. Door de coronapandemie veranderde hun werkwijze. Els Heijnen-Maathuis: “We dachten altijd goed werk te doen door kinderen te helpen, maar die kinderen horen bij een gezin. En dat gezin kreeg nu door de pandemie met extra problemen te maken. Door geld te geven maakten we impact en blijven mensen niet aan de zijlijn van de samenleving staan.” En dat geld geven is goed gegaan, 87% heeft het ook daadwerkelijk nuttig besteed. “We hebben geleerd te vertrouwen op de keuzes van de mensen die je helpt.”

Blijdschap voor de Dieren
Blijdschap voor de Dieren helpt eigenaren van huisdieren die tijdelijk niet zelf voor hun dier kunnen zorgen. Via een ZOOM-verbinding lichtte Frank Dogterom hun projecten Dierenvoedselbank en Dierenbuddy toe. De dierenvoedselbank hielp in eerste instantie alleen een-op-een mensen in nood die rechtstreeks een aanvraag bij hen deden, maar inmiddels werken ze samen met bewindvoerders die de aanvraag doen voor mensen in de schuldhulpverlening. Voor mensen die tijdelijk niet zelf voor hun dier kunnen zorgen, heeft Blijdschap voor de Dieren de dierenbuddy. Vroeger zocht de organisatie per aanvraag een dierenbuddy. Via een oproep op NLvoorelkaar hebben ze nu bijna 1.000 buddy’s gevonden die klaar staan om te helpen. “Denk groter dan je eigen organisatie en zoek erbuiten naar kansen.”

Wakibi
Wakibi geeft microkredieten uit in ontwikkelingslanden. Armoedebestrijding en zelfredzaamheid zijn hun doelen. Wakibi geeft kleine ondernemers een lening, die gaan aan het werk en betalen die lening vervolgens weer terug. Maar toen brak corona uit en kwam er een acute hulpvraag omdat de ondernemers hun werk niet meer konden doen. Wakibi richtte daarom het Corona Noodfonds op voor ondernemers in deze gebieden. Door het geld te blijven investeren en rond te laten gaan, is met 27.000 euro in het fonds al 77.000 euro aan impact gerealiseerd. Marije Roozendaal: “Een kleine verandering kan grote impact hebben.”

Na de pitches werd het publiek opgeroepen om te stemmen op het meest inspirerende project op het gebied van impactgericht werken.

BETEKENISECONOMIE
Na een korte pauze nam Keynotespeaker Kees Klomp, lector Betekeniseconomie van de Hogeschool Rotterdam, het woord. Volgens Kees zijn we in een existentiële crisis terechtgekomen met klimaatproblemen, grondstoffentekorten, groeiende ongelijkheid en een pandemie. De economie is de oorzaak van al die crisissen, dus moeten we terug naar hoe we onze economie hebben ingericht. En een steeds grotere groep heeft behoefte aan verandering, waarbij het niet meer alleen maar draait om eigenbelang, maar om dat van de maatschappij. De huidige economie draait om welvaart. Maar er zijn meer zaken die objectief iets zeggen over de waarde van ons leven. Welzijn en welbevinden vragen andere investeringen in de samenleving dan alleen maar de welvaart stimuleren. Omdat bedrijven zich hierdoor ook steeds meer met maatschappelijke zaken bezighouden, worden zij een soort collega’s van goede doelen. Dit geeft kansen en bedreigingen. Bedreigingen omdat bedrijven zich meer gaan bemoeien met het klassieke domein van goede doelen, namelijk goeddoen. En kansen, juist omdat goede doelen experts zijn in goeddoen en daarin de toon kunnen zetten voor de invulling die bedrijven daaraan kunnen geven.

PITCHES GROTE GOEDE DOELEN
Vervolgens was het tijd voor de drie pitches van de grote goede doelen.

Simavi
Simavi staat voor gelijkheid en rechtvaardigheid van meisjes en vrouwen wereldwijd. Zij presenteerden hun programma om impact te maken op het gebied van menstruatie. Zonder schone en veilige toiletten en goede hygiëneproducten is het voor meisjes lastig om naar school te gaan. Er werd een programma gemaakt voor docenten en meisjes in Bangladesh. De toiletten werden opgeknapt, de docenten voorgelicht. Dit alles werd gemonitord om de impact op meisjes te meten. En wat bleek: ze gingen vaker naar school en het zelfvertrouwen van de meisjes nam toe. Maar Simavi wilde duurzame impact. De Universiteit van Dhaka ging na een jaar terug voor een meting en wat bleek: de toiletten werden niet meer onderhouden en de docenten gaven geen voorlichting meer. Simavi wil nu bekijken hoe ze het programma duurzamer voort kunnen zetten. Hilda Alberda: “Het delen van minder positieve resultaten is net als menstruatie vaak een taboe. Maar wij besloten dit wel te doen. Meet en deel je resultaten is onze tip.”

Fier
Fier leert jongeren om weer op eigen benen te staan nadat ze slachtoffer zijn geworden van geweld. De Blooming Bakery is een sociale onderneming waar taarten, koeken en ander lekkers worden bereid door slachtoffers van geweld. Onder begeleiding van gekwalificeerde bakkers en vrijwilligers krijgen zij de kans hun talenten te ontdekken en zich verder te ontplooien. Tijdens de coronapandemie konden er geen taarten verkocht worden, maar de jongeren waren er wel. Dit gaf hen de kans het certificaat ‘Voedsel en veiligheid’ te halen. Annemarie van Rijn: “Een diploma maakte de jongeren trots. Van jongeren uit de jeugdhulp wordt vaak niet veel verwacht. Fier stimuleert jongeren hun diploma MBO 3 of 4 te halen. De bakkerij is nu een Erkend leerbedrijf.”

Longfonds
Het Longfonds wil bijdragen aan een gelukkig leven voor mensen met een longziekte, en longziektes de wereld uit helpen. Toen de coronapandemie om zich heen begon te grijpen, richtte het Longfonds mei 2020 het Coronaplein op, een forum waar mensen ervaringen kunnen delen. De uitdaging zat hem erin om iets neer te zetten wat niet meteen perfect is, maar te leren en te optimaliseren terwijl je ermee bezig bent. Naomi Coenraad: “Het Coronaplein is samen met de doelgroep opgezet, samen maken we impact. Momenteel voor 18.000 bezoekers per dag. De werkwijze is alles. Stap voor stap het project aangaan. Niet direct het onbereikbare doel willen bereiken, maar steeds kleine doelen stellen.”

NIKETAN EN SIMAVI WINNEN DE IMPACT CHALLENGE AWARD
Ook nu werd het publiek opgeroepen om te stemmen op het meest inspirerende project van deze drie. Samen met de stemmen van de vakjury bepaalden zij de winnaars van de Impact Challenge Award 2021. Na een toelichting op het juryrapport door Tjeerd Krumpelman (ABN AMRO, Global head of advisory, reporting & engagement) werden de winnaars bekend gemaakt: Niketan in de categorie tot € 500.000 baten per jaar en Simavi in de categorie vanaf € 500.000 baten per jaar.

Niketan krijgt als winnaar van de categorie tot € 500.000 per jaar een persoonlijke wetenschapper. MA. Robin Aarts van de Maastricht University trekt een half jaar met de organisatie op. Zij gaat helpen om de volgende stap te zetten in impactmanagement. Blijdschap voor de Dieren en Wakibi winnen een e‑learning van Avance Impact. De e‑learning bevat video’s en lessen met concrete opdrachten en live-sessies. Deelnemers worden zo opgeleid tot impactexperts. Simavi krijgt als winnaar van de categorie vanaf € 500.000 per jaar een impact-team met experts van ABN AMRO. Dit impact-team wordt in overleg met de organisatie op maat samengesteld. MDF en Sinzer stellen een dag consult beschikbaar voor Fier en het Longfonds om de impact van deze organisaties nog verder te vergroten.

Beide winnaars kregen een wisseltrofee, een kunstwerk van glas, gemaakt door kunstenares Michelle Veldman. Juliette Grimbergen sloot de ochtend enthousiast af: “Speciale dank aan alle deelnemers aan de award, ook de niet-finalisten! Dank voor het kijken en tot volgend jaar!”

Bekijk ons youtube kanaal voor interviews met de finalisten.

Kon je er niet bij zijn, en wil je toch een indruk krijgen? Bekijk de impressie hieronder.

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland