Toch mogelijkheden voor sectorbrede VOG

Onlangs zijn er Kamervragen gesteld naar aanleiding van een artikel in het Nederlands Dagblad, ‘Overheid wil screening humanitaire hulpverleners niet verplichten, ondanks misstanden’. Inmiddels zijn deze vragen door de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking beantwoord. Uit de beantwoording kunnen we opmaken dat er ruimte lijkt te zijn om opnieuw te kijken naar de mogelijkheden van een sector brede VOG voor goede doelen. Hoe zit het ook al weer?

Sectorbrede VOG onderdeel van Actieplan Integriteit
In het kader van het Gezamenlijk Actieplan Integriteit is in 2018 de Roadmap Screening ontwikkeld om het screeningsproces van werknemers en vrijwilligers te standaardiseren en aan te scherpen. Ook was er behoefte aan een sector brede VOG. Daarvoor zijn gesprekken gevoerd met het COVOG (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag) - onderdeel van de screeningsautoriteit Justis -, Hunter Management en de DRA-alliantie. Maar het realiseren van een sector brede VOG was nog niet haalbaar volgens de overheid.

Sector specifieke referentiecheck
Om bij werving van personeel toch in kaart te kunnen brengen welke functies specifiek aandacht vragen wat betreft integriteit, werd op basis van het functie/loongebouw een sector specifieke referentiecheck ontwikkeld (zie de tabel in Notitie advies VOG op deze pagina onder DOCUMENTEN). Vanwege het belang van het screenen van personeel op integriteit adviseren Partos en Goede Doelen Nederland hun leden om bij het werven van nieuwe medewerkers voor functies met een hoog risicoprofiel een VOG-aanvraag te doen aan de hand van de tabel, en om deze ook te gebruiken bij VOG-aanvragen voor huidige medewerkers op deze functies.

Het voornemen bleef om zodra dit aan de orde en mogelijk is de sector brede VOG alsnog te ontwikkelen. De beantwoording van de Kamervragen lijkt daarvoor weer ruimte te bieden. Goede Doelen Nederland en Partos zullen dit gezamenlijk oppakken en hierover in gesprek gaan met het ministerie.

Laatste nieuws

Euros geld briefjes 740x320
Onderscheid in risiconiveau stichtingen in derde National Risk Assessment
Tweedekamer
De evaluatie van de giftenaftrek afgerond
Stichting reclame code
Nieuwe Consumenten Adviesraad bij Stichting Reclame Code