Toegift genomineerd voor een SAN-Accent

De campagne Toegift.nl, waarbij 95 goede doelen zijn aangesloten, is genomineerd voor een SAN-accent. SAN is de Stichting Adverteerdersjury Nederland. Zij reiken jaarlijks de San-accenten uit. Toegift is genomineerd in de categorie non-profit & overheid samen met o.a. de BOB-campagne van het Ministerie van infrastructuur & waterstaat en campagnes van Sanquin, KWF en KNGF.

Op 11 april jl. presenteerde Eric van Leeuwen als afgevaardigde van de campagne samen met het reclamebureau Roorda de case voor de SAN-jury. De uitslag wordt op 23 mei verwacht.

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'