Toegift stimuleert gesprek met naasten

Een belangrijke doelstelling van campagne toegift.nl is het bespreekbaar maken van het onderwerp 'nalaten aan een goed doel'. Om het gesprek met naasten te stimuleren zijn kaartjes ontwikkeld om een dergelijk gesprek met naasten te starten (gespreksstarters) en op de website toegift.nl geplaatst. Op deze kaarten staan vragen om erachter te komen wat je idealen zijn, hoe je je naasten achterlaat als je er zelf niet meer bent en hoe je nu e.e.a. hebt geregeld. Je kunt de kaarten omdraaien voor additionele informatie over de vraag. Je kunt de kaarten ook delen en/of downloaden.

Om zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep te bereiken en om het gesprek op gang te krijgen, worden de kaarten ook vertaald naar social media met bewegende beelden. Van daaruit komt men op een aparte landingspagina terecht.

KRACHTEN BUNDELEN EN KENNIS DELEN
Mede door de unieke samenwerking van een groot aantal erkende goede doelen kan toegift.nl zich blijven uitbreiden en media-aandacht blijven vragen voor het onderwerp nalaten aan een goed doel. Daarnaast zijn het netwerk dat de deelnemers vormen en de uitwisseling van kennis een belangrijke meerwaarde van de campagne.
In de nabije toekomst worden vanuit Toegift kennissessies georganiseerd - exclusief voor deelnemers - om kennis en ervaring te delen. Alleen door samen te werken kan er groei op het gebied van nalatenschappen gerealiseerd worden en een groter draagvlak en bewustwording ontstaan.

Wil je je aansluiten bij toegift.nl, neem dan contact op via meedoen@toegift.nl.

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'