Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen

Tweedekamer

Vandaag heeft de Tweede Kamer, na een debat over de Energiewet, gestemd over twee amendementen die zien op een wijziging van de Telecommunicatiewet.

Het amendement van SGP-lid Flach zorgt ervoor dat er geen klanttermijn meer geldt voor commerciële organisaties waarbinnen zij klanten zonder voorafgaande toestemming mogen bellen. Voor goede doelen is een uitzondering gemaakt. Zij mogen op basis van de klantrelatie donateurs, vrijwilligers en diegenen die een manifestatie hebben bijgewoond nog bellen. Er is, eveneens via een amendement, ook een uitzondering gemaakt voor artikel 3 loterijen (goede doelen loterijen) en kranten. Wij zijn erg blij dat beide amendementen zijn aangenomen. Dit bereikte resultaat is belangrijk voor goede doelen.

Deze wijzigingen kunnen ook van invloed zijn op de verdere behandeling van de Consumentenagenda van de minister van EZK in de Tweede Kamer. De minister heeft namelijk onlangs in haar voortgangsrapportage ook gepleit voor een generieke maatregel t.a.v. huis-aan-huiswerving namelijk drie dagen bedenktijd voor de consument. Zij gaf wel expliciet aan over de bijzondere positie van goede doelen nog in gesprek te gaan met het ministerie van J&V, als coördinerend ministerie voor filantropie. Wij zullen blijven benadrukken, in lijn met het juist aangenomen amendement, dat ook hier geldt dat goede doelen niet onder een generieke maatregel moeten vallen.

Goede Doelen Nederland heeft bij de minister van EZK en de Tweede Kamer het belang van het behoud van de klantrelatie bij telemarketing voor goed doelen benadrukt. Jaarlijks voeren goede doelen naar schatting 3,5 miljoen telefoongesprekken, bijna 100% op basis van de klantrelatie. Het gaat om ca 436 miljoen euro aan inkomsten per jaar. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zijn er nauwelijks klachten over goede doelen. Goede Doelen Nederland zal zich blijven inzetten voor het behoud van de klantrelatie voor goede doelen en de opname van deze amendementen in de Telecommunicatiewet. De behandeling in de eerste Kamer moet immers ook nog plaatsvinden.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Yvette Kleekamp via kleekamp@goededoelennederland.nl

Laatste nieuws

Itgd nieuwsbrief
Nieuws van ITGD
Direct Dialogue
Motie Zeedijk met betrekking tot huis-aan-huis werving en colportage aangenomen
Presentatie Geven in Nederland 2024
Onderzoek ‘Geven in Nederland 2024’ gepubliceerd