Twee nieuwe directeuren: we stellen ze graag aan je voor

Welkom

In de afgelopen periode zijn twee nieuwe directeuren gestart. Limore Noach bij Stichting ALS Nederland en Sofie Vriends bij Kinderpostzegels.

Limore Noach directeur Stichting ALS Nederland
Per 1 maart is Limore Noach gestart als directeur van Stichting ALS Nederland. Limore heeft veel ervaring in de non-profit sector. Ze was business development manager bij UNICEF, directeur van stichting Life Terra en van 2013 tot 2020 stond ze aan het hoofd van Fight cancer, waar ze tot op heden lid is van de Raad van Toezicht.

Limore Noach: “In deze functie komt alles samen wat ik in mijn persoonlijke- en zakelijke leven heb mogen ervaren. Zaken bekijken vanuit het perspectief van de patiënt. De impact van fondsenwervende events waar men machteloosheid om kan zetten in kracht. En het belang van samenwerken, lokaal, nationaal en internationaal. Ik ben enorm trots dat ik met een gedreven team en betrokken vrijwilligers verder mag bouwen aan de stevige basis die er staat. Alleen samen kunnen we echt het verschil maken en zorgen dat er een oplossing voor ALS komt. We hebben geen tijd te verliezen.”

Sofie Vriends directeur-bestuurder van Kinderpostzegels
Per 15 april is Sofie Vriends gestart als directeur-bestuurder van Kinderpostzegels. Zij heeft in verschillende directiefuncties gewerkt zowel bij goede doelen als in het sociaal domein. Zo was zij directeur-bestuurder bij welzijnsorganisatie Haarlem Effect waar zij haar eerdere ervaring vanuit het Nederlands Jeugdinstituut in de praktijk heeft gebracht. Ook werkte zij voor onder andere Humanitas, het Rode Kruis en Goede Doelen Nederland. De rode draad in haar loopbaan is het creëren van partnerschappen, allianties en co-creatie om maatschappelijke kwesties aan te pakken en positieve verandering te realiseren voor kinderen.

Sofie Vriends: “Ik kijk er naar uit om samen met mijn collega’s van Kinderpostzegels en het brede netwerk van samenwerkingspartners onze maatschappelijke en aanjagende rol in het vergroten van gelijke ontwikkelingskansen voor alle kinderen verder uit te bouwen, zeker in deze tijd waarin de kansenongelijkheid steeds groter wordt.”

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland