Tweede brandbrief aan Kaag over gevolgen de-risking banken

Een groot aantal maatschappelijke organisaties, waaronder ook Goede Doelen Nederland, heeft wederom een brandbrief aan minister Kaag van Financiën gestuurd over de grote gevolgen van de-risking en vraagt om vier concrete acties.

In de brief wordt ingegaan op haar reactie op de eerste brandbrief van 24 maart 2022 van dezelfde partijen en wordt aandacht gevraagd voor de ernstige gevolgen van de-risking door financiële instellingen voor goede doelen en vrijwilligersorganisaties. De gezamenlijke partijen dringen aan op spoedoverleg met de minister op korte termijn.

In de brief wordt de grote maatschappelijke urgentie toegelicht en vragen partijen om ingrijpen zodat non-profit organisaties zo snel mogelijk weer gebruik kunnen maken van financieringsmogelijkheden en betalingsverkeer. Anders komen het bieden van oplossingen voor urgente maatschappelijke problemen en het bieden van noodhulp ernstig onder druk te staan.

Dit betekent dat in het overheidsbeleid sprake moet zijn van een redelijke verhouding tussen toegang tot het betalingsverkeer enerzijds en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering anderzijds. Hierbij moet nadrukkelijk rekening gehouden worden met de belangen, (grond)rechten en vrijheden van non-profit organisaties. Ook vinden de partijen dat de richtlijnen die aan banken worden opgelegd opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden omdat de markering van onze sector als hoog risico niet door onderzoek wordt gesteund. Tot slot wordt gepleit voor een grotere rol en meer inbreng van het maatschappelijk middenveld bij de vervolgstappen van de minister ten aanzien van dit dossier.

Inmiddels zijn we in gesprek met het ministerie van Financiën, banken en DNB om aandacht te vragen voor de gevolgen van de-risking. Deze gesprekken worden de komende periode geïntensiveerd. Om de belangen van onze leden goed te kunnen behartigen hebben wij een vragenlijst uitgezet over de impact van de-risking.

Lees hier de volledige brief
Lees hier meer over de eerste brandbrief aan Hoekstra (december 2021)

Laatste nieuws

Itgd nieuwsbrief
Nieuws van ITGD
Direct Dialogue
Motie Zeedijk met betrekking tot huis-aan-huis werving en colportage aangenomen
Presentatie Geven in Nederland 2024
Onderzoek ‘Geven in Nederland 2024’ gepubliceerd