Uit de ALV van 18 juni

Op 18 juni vond de online ALV plaats. Gedurende een week daarvoor was het al mogelijk om digitaal te stemmen.

Tijdens de online ALV stonden we uitgebreid stil bij een aantal ontwikkelingen op het gebied van fondsenwerving zoals de lobby gericht tegen de opt-in voor telemarketing en het opnemen in het Huishoudelijk Reglement van de verplichte toepassing van de Code Telemarketing. Ook de voortgang rondom het Wervingsrooster huis-aan-huis kwam aan de orde en de aangepaste Code Postfilter. Daarnaast hebben we de leden bijgepraat over een aantal actuele ontwikkelingen én over de stappen die zijn gezet in de aansluiting van Nederland Filantropieland (NLFL) bij Goede Doelen Nederland. Ook de goedkeuring van het jaarverslag, de jaarrekening en een aantal bestuurszaken stonden op de agenda. Voorafgaand en tijdens de online ALV konden leden vragen stellen. Deze zijn zoveel mogelijk tijdens de ALV beantwoord. Alle voorstellen zijn nagenoeg unaniem akkoord bevonden.

Dit geldt ook voor het voorstel tot wijziging van de statuten en aanpassing van het Huishoudelijk Regelement van Goede Doelen Nederland. Met dien verstande dat is toegezegd dat het artikel in het Huishoudelijk Reglement over inbreng in de brede consultatie, naar aanleiding van aanpassing van de normen in de Erkenningsregeling, nog zal worden aangepast. Deze aanpassing zal nog met de leden worden gedeeld.

Alle vragen worden samen met de antwoorden en het verslag van de ALV op korte termijn op de website van Goede Doelen Nederland gepubliceerd.

Laatste nieuws

Itgd nieuwsbrief
Nieuws van ITGD
Direct Dialogue
Motie Zeedijk met betrekking tot huis-aan-huis werving en colportage aangenomen
Presentatie Geven in Nederland 2024
Onderzoek ‘Geven in Nederland 2024’ gepubliceerd