Uitstel publicatieplicht financiële gegevens voor ANBI’s

Onderdeel van de noodmaatregelen van het kabinet is dat ANBI’s vier maanden uitstel krijgen voor de publicatie van de financiële gegevens.

Op 18 juni jl. werden de fiscale tegemoetkomingen in verband met de coronacrisis gepubliceerd. Onderdeel daarvan is het besluit om ANBI’s uitstel te verlenen voor de publicatie van financiële gegevens. Als een ANBI door de coronacrisis niet in staat is om binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar de financiële gegevens te publiceren, is uitstel tot 4 maanden mogelijk. Dit betekent dat de ANBI de financiële gegevens nu binnen 10 maanden na afloop van het boekjaar moet publiceren.
Als een ANBI hier gebruik van wil maken, moet deze op de eigen website het bestuursbesluit tot verlenging bekend maken. Dit moet binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar. Ook moet hieruit blijken waarom het niet gaat lukken om de financiële gegevens binnen de standaard termijn van 6 maanden te publiceren.

Goede Doelen Nederland heeft, in SBF-verband, dit punt bij het Ministerie van Financiën onder de aandacht gebracht.

Laatste nieuws

Documenten
Hoofdlijnenakkoord raakt goede doelen
Plant n boom
Nieuw lid Goede Doelen Nederland
Henri mandemaker
De waarde van goede doelen: inspireer en informeer