Uitzending kassa over straatwerving

In de uitzending van Kassa afgelopen zaterdag 2 februari bij BNNVARA heeft Jan van Berkel, namens de sector, het een en ander toegelicht over straatwerving. Aanleiding voor het item was dat uit het Nederlands Donateurspanel (NDP) blijkt dat de meeste mensen het irritant vinden om op straat aangesproken te worden door wervers van goede doelen. Kassa wil weten waarom goede doelen dan toch voor dit wervingskanaal blijven kiezen.

Jan van Berkel licht overtuigend toe dat het nog steeds een efficiënt kanaal is voor goede doelen om hun verhaal te vertellen en mensen te betrekken bij hun doel, waarbij hij benadrukt dat een ongewenst gesprek altijd voorkomen moet worden.

Kijk hier naar de uitzending

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'