Update kwestie integriteit en brief minister Kaag

Vorige week maandag heeft een tweede gesprek plaatsgevonden tussen de sector en minister Kaag van Buitenlandse Zaken (BuZa) over de aanpak van misstanden bij internationale hulporganisaties. Goede Doelen Nederland heeft hier aan deelgenomen. Minister Kaag heeft inmiddels de Tweede Kamer geïnformeerd over de maatregelen die zij neemt richting hulporganisaties waarmee een subsidierelatie bestaat en over het gezamenlijke Actieplan Integriteit van de sector.

Gezamenlijk Actieplan Integriteit
De sector (Partos, SHO/Giro 555, DRA, Goede Doelen Nederland en het CBF) hebben, in afstemming met BuZa en minister Kaag, een gezamenlijk Actieplan Integriteit opgesteld. Doel van het actieplan is het nog beter worden in het voorkomen, signaleren, handhaven en verantwoorden van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Daarbij zijn acties en maatregelen geformuleerd:

  • waar organisaties zelf mee aan de slag moeten (met ondersteuning van Partos en Goede Doelen Nederland);
  • specifiek in internationale context (humanitair paspoort en trainingen locale partners);
  • binnen het subsidiekader van BuZa (subsidievoorwaarden, ombudsman en meldplicht);
  • binnen de Erkenningsregeling (adequaat integriteitsbeleid verankeren en onder toezicht).

Dit kan betekenen dat de Erkenningsregeling op enkele punten wordt aangepast en dat het CBF integriteit explicieter meeneemt in haar toetsingspraktijk. Integriteitsbeleid is namelijk van belang voor alle goede doelen.

Rol van Goede Doelen Nederland
Goede Doelen Nederland neemt deel aan de overleggen met BuZa en is nauw betrokken bij de mogelijke aanpassingen van de Erkenningsregeling. Ook zullen wij bijdragen aan een inventarisatie die door het CBF uitgevoerd zal worden om beter zicht te krijgen op de manier waarop integriteitsbeleid nu door goede doelen is vormgegeven. Als brancheorganisatie ondersteunen wij onze leden met bijeenkomsten en workshops bij het updaten dan wel inrichten van het eigen integriteitsbeleid. Dit doen wij in afstemming met Partos en in samenwerking met Governance & Integrity. Een eerste bijeenkomst op dit punt heeft 16 april plaatsgevonden. Dit was een goed bezochte bijeenkomst die niet alleen gericht was op internationale hulporganisaties, maar op de hele ledenkring. Binnenkort wordt een vervolg op die bijeenkomst voorbereid.

Klik hier voor de Kamerbrief van Kaag
Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst Integriteitsbeleid 16 april

Laatste nieuws

Itgd nieuwsbrief
Nieuws van ITGD
Direct Dialogue
Motie Zeedijk met betrekking tot huis-aan-huis werving en colportage aangenomen
Presentatie Geven in Nederland 2024
Onderzoek ‘Geven in Nederland 2024’ gepubliceerd