Veel reacties vanuit sector op wetsvoorstel opt-in telemarketing

Op donderdag 15 augustus sloot de internetconsultatie over het conceptwetsvoorstel ‘opt-in voor telemarketing’. In totaal zijn er 190 reacties ingediend. Een eerste analyse laat zien dat de sector goed van zich heeft laten horen. Van onze leden die via de telefoon om steun vragen bij het publiek heeft 80% gereageerd op het conceptwetsvoorstel. De meeste organisaties hebben met een eigen brief gereageerd. Een groep van 17 lid-organisaties van Goede Doelen Nederland heeft een gezamenlijke reactie gegeven. Mede namens NLFL heeft Goede Doelen Nederland een uitgebreide reactie ingediend.

Strekking van alle reacties vanuit de sector is dat het wetsvoorstel grote negatieve impact zal hebben op het werk van goede doelen. Voor hen is het essentieel dat zij burgers om steun kunnen vragen. Met een opt-in voor telemarketing wordt dit ernstig bemoeilijkt. Diverse projecten en activiteiten komen hierdoor direct in gevaar. Ook is het niet terecht dat het vragen om steun voor maatschappelijke doelen over één kam wordt geschoren met een productaanbieding van een commerciële partij. Daarom wordt gevraagd om het wetsvoorstel op drie punten aan te passen. Om te beginnen met het handhaven van het opt-out principe voor erkende goede doelen. De volledige reactie van Goede Doelen Nederland vind je hier.

Andere belangenorganisaties
Ook andere belangenorganisaties hebben gereageerd. Kritische geluiden komen van onder andere DDMA, KSF, VNO/NCW/MKB en de Mediafederatie. Zo’n 13 telemarketing callcenters hebben kritisch gereageerd, waaronder Christal en Reactie&Respons,die specifiek werven voor goede doelen. Opvallend is dat de Consumentenbond in haar reactie expliciet tegen een uitzondering voor goede doelen is.

Vervolg
Duidelijk is dat EZK iets met deze inbreng zal moeten doen. Wij hopen dat de staatssecretaris, mede op basis van de reacties vanuit de sector, het wetsvoorstel op de gevraagde punten zal aanpassen voordat het in het najaar naar de Raad van State gaat. De planning is verder dat het wetsvoorstel in het voorjaar van 2020 aangeboden wordt aan de Tweede Kamer.

Goede Doelen Nederland zal zich de komende weken beraden op vervolgacties.

Laatste nieuws

Documenten
Hoofdlijnenakkoord raakt goede doelen
Plant n boom
Nieuw lid Goede Doelen Nederland
Henri mandemaker
De waarde van goede doelen: inspireer en informeer