Vernieuwde normen Erkenningsregeling vastgesteld

Na een openbare consultatie afgelopen zomer heeft de Commissie Normstelling op twee punten wijzigingen in de normen van de Erkenningsregeling vastgesteld. Er zijn nieuwe normen speciaal voor kleine goede doelen (kleine particuliere initiatieven). Organisaties met baten tot 50.000 euro per jaar vallen in deze nieuwe categorie ‘Atot50k.’ Daarnaast zijn de normen geredigeerd. Zo werd de preambule verduidelijkt, werden begrippen gedefinieerd en werd de opbouw verbeterd.

Na een openbare consultatie afgelopen zomer heeft de Commissie Normstelling op twee punten wijzigingen in de normen van de Erkenningsregeling vastgesteld. Er zijn nieuwe normen speciaal voor kleine goede doelen (kleine particuliere initiatieven). Organisaties met baten tot 50.000 euro per jaar vallen in deze nieuwe categorie ‘Atot50k.’ Daarnaast zijn de normen geredigeerd. Zo werd de preambule verduidelijkt, werden begrippen gedefinieerd en werd de opbouw verbeterd. Ook is het verschil tussen harde normen en bespreekpunten verduidelijkt: alle harde normen hebben nu een formulering met ‘vastleggen’. Op één punt zijn de normen inhoudelijk gewijzigd voor categorie C en D organisaties. Deze organisaties zijn nu verplicht te acteren op integriteitsmeldingen. Norm 6.4.1. kreeg bij de introductie van de integriteitsnormen tijdelijk de status van ‘bespreekpunt.’ De Commissie Normstelling heeft besloten hier een ‘harde norm’ van te maken.

De nieuwe normen gaan per 1 oktober 2022 in voor alle nieuwe aanvragen van de Erkenning. Voor de Erkende Goede Doelen geldt een overgangstermijn van drie maanden. Voor hen gaan de nieuwe normen per 1 januari 2023 in.

De aanpassingen en nieuwe normen zijn hier te vinden.

Laatste nieuws

Belastngenvelop
De bezuiniging door het beperken van de giftenaftrek moet van tafel
Documenten
Hoofdlijnenakkoord raakt goede doelen
Plant n boom
Nieuw lid Goede Doelen Nederland