Verslag WRR conferentie beschikbaar: ‘conceptwetsvoostel pijnlijk voorbeeld van onsamenhangend overheidsbeleid’

Al eerder berichtten wij over de WRR-verkenning ‘Filantropie op de grens van markt en overheid’ en de conferentie over deze verkenning die op 21 februari door de WRR werd georganiseerd. Het verslag is nu beschikbaar.

Tijdens deze conferentie heeft Margreet Plug, waarnemend directeur van Goede Doelen Nederland, een betoog gehouden over het conceptwetsvoorstel. In reactie op de inleiding door Marianne de Visser noemde zij het conceptwetsvoorstel dat maatschappelijke organisaties verplicht om giften openbaar te maken, een pijnlijk voorbeeld van gebrek aan samenhangend overheidsbeleid. Ze beschouwt het als een directe bedreiging voor de geefbereidheid, omdat Nederlanders traditiegetrouw bij voorkeur in stilte geven. De overheid moet volgens haar de maatschappelijke rol van filantropie koesteren en geen onnodige belemmeringen opwerpen. De WRR vraagt volgens haar terecht om interdepartementale samenwerking vanuit een heldere visie op filantropie.

Lees hier het volledige verslag.

Laatste nieuws

Itgd nieuwsbrief
Nieuws van ITGD
Direct Dialogue
Motie Zeedijk met betrekking tot huis-aan-huis werving en colportage aangenomen
Presentatie Geven in Nederland 2024
Onderzoek ‘Geven in Nederland 2024’ gepubliceerd