Vier nieuwe collega’s bij Goede Doelen Nederland

Wij hebben vier nieuwe collega’s. Een nieuw hoofd beleid, een adviseur Public Affairs en twee nieuwe medewerkers bij Bureau Nalatenschappen. We stellen ze graag aan je voor.

Stans van Egmond per 1 oktober nieuw hoofd beleid
Stans neemt per 1 oktober als hoofd beleid bij Goede Doelen Nederland het stokje over van Krista Jansen. Voor sommigen is zij geen onbekende. De afgelopen zes jaar was zij directeur bij de Trombosestichting Nederland.

Stans heeft een politiek-wetenschappelijke achtergrond met veel kennis van overheidsbeleid en zorg. Na haar studie politicologie aan de UvA heeft zij ruim tien jaar gewerkt aan de Erasmus Universiteit en aan de VU op het gebied van zorg, beleid en management. Daarna werkte zij voor het Rathenau Instituut in Den Haag en zette zij zich in voor politieke en maatschappelijke meningsvorming op het gebied van zorg, autonomie en technologie. Ook heeft zij zich in verschillende functies (betaald en vrijwillig) ingezet voor de PvdA en GroenLinks.

Stans over haar nieuwe uitdaging: ‘Vanwege mijn werk voor de Trombosestichting ken ik de sector van binnenuit en heb ik veel kennis en ervaring opgedaan met de issues en thema’s die bij onze sector horen. Ik kijk uit naar deze nieuwe stap!’

Yvettte Kleekamp start 15 september als adviseur Public Affairs
Vanaf 15 september gaat Yvette Kleekamp aan de slag in de belangenbehartiging bij Goede Doelen Nederland. Yvette studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna werkte zij in de non-profit sector op het gebied van cultuur en duurzaamheid. Yvette deed onderzoek naar de gevolgen van Europees recht voor nationaal cultuurbeleid. Ook werkte zij als jurist/adviseur public affairs bij de Dierenbescherming en droeg door de belangenbehartiging richting overheid, bedrijfsleven en politiek bij aan de verbetering van wetgeving op (inter)nationaal niveau.

Vanaf 2005 werkt Yvette als adviseur op het gebied van de leefomgeving en zit in verschillende advies- en beroepscommissies. Zij volgde een mediationopleiding, gericht op het verbinden van belangen en het zoeken naar breed gedragen oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Dit zet zij ook graag in tijdens haar vrijwilligerswerk als buurtbemiddelaar.

Yvette over haar nieuwe uitdaging: Met veel van de aangesloten organisaties heb ik in het verleden al samengewerkt en ik zie er naar uit om kennis te maken met het werk van jullie allemaal. Om zo de maatschappelijke waarde van deze sector in de volle breedte onder de aandacht te brengen van overheid en politiek. In mijn werk werd ik altijd gestimuleerd door het Afrikaans gezegde: Als je snel wil gaan, ga dan alleen. Als je ver wil gaan, ga dan samen.’

Mathijs van den Bos per 1 september jurist bij Bureau Nalatenschappen
Mathijs studeerde Nederlands recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij heeft ruim tien jaar gewerkt als jurist bij een rechtsbijstandsverzekeraar. In deze periode heeft hij zich gespecialiseerd in het erfrecht. Hij heeft cliënten geadviseerd en bijgestaan bij allerlei erfrecht geschillen. Daarvoor heeft hij enkele jaren gewerkt als makelaar.

Mathijs over zijn nieuwe uitdaging: ‘In onze steeds individualistischer wordende maatschappij zijn goede doelen een prachtige noodzaak en aanvulling. Het is voor mij dan ook eervol om mij daarvoor (indirect) te mogen inzetten.’

Margreet Niemantsverdriet per 1 september jurist bij Bureau Nalatenschappen

Margreet heeft Nederlands en Notarieel recht gestudeerd aan de VU in Amsterdam. Na haar studie heeft zij onder andere in het notariaat gewerkt. De laatste tien jaar is zij erfrecht jurist geweest bij een rechtsbijstandsverzekeraar. Hier behartigde zij de belangen van verzekerden bij geschillen in het kader van de afwikkeling van nalatenschappen.

‘De afgelopen jaren heb ik erfgenamen en andere belanghebbenden bijgestaan bij geschillen die ontstonden bij de afwikkeling van nalatenschappen. Ik kijk er naar uit om bij Bureau Nalatenschappen vanuit een andere invalshoek en in een andere rol betrokken te zijn bij de afwikkeling van een nalatenschap. Dat ik namens goede doelen deze rol mag vervullen, is voor mij van doorslaggevende betekenis geweest om aan de slag te gaan bij Bureau Nalatenschappen.’

Laatste nieuws

Itgd nieuwsbrief
Nieuws van ITGD
Direct Dialogue
Motie Zeedijk met betrekking tot huis-aan-huis werving en colportage aangenomen
Presentatie Geven in Nederland 2024
Onderzoek ‘Geven in Nederland 2024’ gepubliceerd