Vier nieuwe directeuren

In de afgelopen periode zijn weer vier nieuwe directeuren gestart bij lid organisaties. We stellen ze graag aan je voor.

Marijne Landman
Per 1 april is Marijne Landman gestart als nieuwe directeur van het Nationaal Huidfonds. Daarvoor werkte ze bij fondsenwervingsbureau Adfinitas voor verschillende goede doelen, waaronder het Revalidatiefonds. In 2013 werd het tijd voor de stap naar de andere kant van de tafel: de Nederlandse Brandwonden Stichting. Daar werd ze hoofd Zakelijke Werving en Bijzondere Giften. Toen ze gevraagd werd als directeur het Huidfonds te gaan leiden, zei ze volmondig ‘ja, ik wil’.

Marijne: “Het Huidfonds heeft ontzettend veel potentie. Er zijn 1,2 miljoen mensen met een huidaandoening en de huid bepaalt veelal hoe je je voelt en hoe er naar je gekeken wordt. Veel te doen dus! Maar focus is belangrijk. Samen met de vereniging van dermatologen (NVDV) hebben we bepaald dat huidkankerpreventie een van onze prioriteiten moet zijn. We zetten ons in om kinderen van nu te beschermen tegen huidkanker later. Dat betekent niet dat andere huidaandoeningen uitgesloten worden. Stap voor stap willen we huidaandoeningen verminderen en het leven voor mensen met huidaandoeningen verbeteren.”


Caroline Verkerk
Met ingang van 1 juni is Caroline Verkerk gestart als nieuwe directeur van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en het Autismefonds. Hiervoor was Caroline 15 jaar werkzaam in diverse functies bij Jeugdzorg Nederland en de afgelopen 2,5 jaar als directeur Mentorschap Nederland. Caroline heeft ervaring in het omgaan met een veelheid aan thema’s in een complex speelveld. De NVA en het Autismefonds bouwen aan een autismevriendelijke samenleving.

Caroline: ‘’Ik zet mij graag in om bij te dragen aan een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn. Hierin is betrouwbare informatievoorziening cruciaal. Door te zorgen voor begrip en herkenning kunnen mensen met autisme en hun naasten zichzelf zijn en optimaal tot hun recht komen.’’

Erik Ackerman
Per 1 oktober is Erik Ackerman gestart als directeur-bestuurder van het Liliane Fonds en MIVA. Erik heeft brede kennis en ervaring op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, fondsenwerving en pleitbezorging, evenals een relevant netwerk. Eerder was hij bestuurder van VSO en daarvoor o.a. directeur Verenigingszaken, Communicatie en P&O bij IVN Natuur- en milieueducatie.

Erik Ackerman: “Ik ben enorm gemotiveerd om aan de slag te gaan in mijn nieuwe rol. Ik ken het Liliane Fonds en MIVA als gepassioneerde en professionele organisaties, die zich inzetten voor kwetsbare doelgroepen. In mijn eerdere werk heb ik gezien dat de meest kwetsbaren vaak de zwaarste lasten dragen en de grootste achterstand hebben als het gaat om toegang tot onderwijs en zorg, kansen op werk, voedselzekerheid en de gevolgen van klimaatverandering. En dat je oplossingen daarvoor op alle niveaus moet zoeken: in het gezin, in de gemeenschap, maar ook bij de overheid en op internationaal vlak. De aanpak van het Liliane Fonds en MIVA sluit daar prachtig bij aan.”


fotograaf Jasper Kasbergen

Laan van Staalduinen
Laan van Staalduinen is sinds 1 oktober de nieuwe directeur-bestuurder van Milieudefensie, naast Donald Pols. Laan studeerde in 1992 af als milieueconoom en is een ervaren directeur en bestuurder. Hiervoor was zij werkzaam bij de Vrije Universiteit Amsterdam, waar ze sinds 2017 Secretaris van het College van Bestuur en directeur Bestuurszaken was. Eerder was ze algemeen directeur van de Social Sciences Group van Wageningen University and Research, waaronder het Landbouw Economisch Instituut (LEI).

Laan van Staalduinen: “De missie van Milieudefensie is urgenter dan ooit. Als onderzoeker ben ik altijd bezig geweest met duurzaamheidsvraagstukken. Mijn conclusie is dat alleen de feiten kennen niet genoeg is. Hoe ouder ik word, hoe meer ik denk: We kunnen de strijd tegen de klimaatcrisis niet alleen aan de politiek overlaten, we moeten in actie komen. We hebben iedereen nodig om de klimaatcrisis te beslechten. Dat heeft gemaakt dat ik de overstap heb gemaakt naar Milieudefensie."

Laatste nieuws

Itgd nieuwsbrief
Nieuws van ITGD
Direct Dialogue
Motie Zeedijk met betrekking tot huis-aan-huis werving en colportage aangenomen
Presentatie Geven in Nederland 2024
Onderzoek ‘Geven in Nederland 2024’ gepubliceerd