Vier nieuwe directeuren

Nieuwe directeuren

In de afgelopen periode zijn weer vier nieuwe directeuren gestart bij onze leden. We stellen ze graag aan je voor.

David Verschoor directeur Hersenstichting
Per 5 juni 2023 is David Verschoor gestart als directeur van de Hersenstichting. David werkte de afgelopen 9 jaar voor de Hartstichting als directeur Marketing, Partnerships en Communicatie. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in de goede doelen-, telecom- en online-industrie.

David Verschoor: “Bij de Hersenstichting tref ik bevlogen mensen aan die echt het verschil willen maken voor heel Nederland. Ik ben onder de indruk van de onderzoekssamenwerkingen en coalities waarin ze werken en activiteiten zoals bijvoorbeeld Ommetje en de Hersencoach die miljoenen mensen bereiken. Iedereen in Nederland heeft belang bij gezonde hersenen. Niet alleen de 4 miljoen mensen met een hersenaandoening, maar ook de rest van Nederland wil ik mobiliseren om hun brein gezond te houden.”


Meta Neeleman directeur Oogfonds
Vanaf 20 februari is Meta Neeleman de nieuwe directeur-bestuurder van het Oogfonds. Meta heeft meer dan 10 jaar ervaring als directeur-bestuurder. Ze was zes jaar directeur-bestuurder van Schouwburg & Congrescentrum Orpheus in Apeldoorn en de laatste vier jaar van Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehondenfonds (KNGF).

Meta Neeleman: “Vanuit het KNGF mocht ik me met plezier en enthousiasme inzetten om mensen met een (visuele) beperking te ondersteunen met een professioneel opgeleide hond waarmee zij de regie over hun eigen leven terugkrijgen. In het verlengde daarvan kijk ik ernaar uit om samen met het Oogfonds-team door onderzoek en voorlichting te streven naar het voorkomen van oogaandoeningen en (ernstige) oogziekten. Ik ben door een persoonlijke ervaring met een oogaandoening extra gemotiveerd om met al mijn energie voor het Oogfonds aan de slag te gaan.”


Guido de Vries directeur Tearfund
Sinds 1 mei 2023 is Guido de Vries gestart als directeur van Tearfund. Guido heeft jarenlange management- en bestuurservaring, zowel op het gebied van humanitaire hulpverlening als in ontwikkelingswerk. Hij werkte onder meer in Soedan, Myanmar, Sri Lanka en Oeganda.

Guido de Vries: “Tearfund legt in het internationale werk de nadruk op de zelfredzaamheid van mensen. Ook in Nederland stimuleert Tearfunds daar waar nodig veranderingen door mensen na te laten denken over de impact van hun leefwijze en gedrag. Dat is het unieke, onderscheidende van Tearfund. Klimaat- en sociaaleconomische rechtvaardigheid zijn binnen de ontwikkelingssamenwerking belangrijke thema’s en tegenwoordig is daar gelukkig ook toenemende aandacht voor in ons land. Het biedt goede mogelijkheden om hier steeds meer verbinding in aan te brengen.”

Foto: Niek Stam

Dienke Bos directeur MIND
Per is 1 juni 2023 is Dienke Bos gestart als directeur-bestuurder van MIND. Zij is van origine neurowetenschapper en was de afgelopen jaren uitvoerend directeur van het grootschalige onderzoeksprogramma YOUth aan de Universiteit van Utrecht en het UMC Utrecht. Dienke richtte zich in haar wetenschappelijke carrière aanvankelijk vooral op het vergroten van inzicht in de ontwikkeling van gedrag, cognitie en neurobiologie bij kinderen en jongeren. Later ging zij zich meer bezighouden met mensen die zelf of als naaste te maken hebben met psychische klachten en de impact die dat op hen heeft. Zo zette zij zich onder meer actief in voor stigmabestrijding, waarin zij samenwerkte met ervaringsdeskundigen van MIND.

Dienke Bos: “Ik ben heel blij dat ik me bij MIND samen met alle bevlogen medewerkers kan inzetten voor een mentaal gezonder Nederland. Dat is nodig, want de mentale gezondheid(szorg) in Nederlhttps://www.goededoelennederla...and staat steeds verder onder druk. Ik vind het daarbij ontzettend belangrijk dat de rol van ervaringskennis nog veel groter wordt. Daarom wil ik samen met onze betrokken ervaringsdeskundigen hun verhalen nog meer onder de aandacht brengen van besluitvormers en het publiek. Op deze manier krijgen mensen met psychische aandoeningen en hun naasten een gezicht en kunnen we de aandacht en zorg voor iedereen die dat nodig heeft met zijn allen verbeteren.”

Laatste nieuws

Belastngenvelop
De bezuiniging door het beperken van de giftenaftrek moet van tafel
Documenten
Hoofdlijnenakkoord raakt goede doelen
Plant n boom
Nieuw lid Goede Doelen Nederland