Vier nieuwe directeuren: we stellen ze graag aan je voor!

Veel succes 580x386

Graag stellen wij ze aan je voor.

Rolien Sasse per 1 februari algemeen directeur Pax
Per 1 februari is Rolien Sasse gestart als algemeen directeur van Pax. Rolien was werkzaam in diverse leidinggevende functies in de internationale samenwerking, met speciale focus op de relatie tussen water, klimaat en conflict. Eerder was zij acht jaar algemeen directeur van Simavi. Samen met Martje van Nes, die recent aantrad als directeur organisatie bij PAX, vormt Rolien de directie van de vredesorganisatie.

Rolien Sasse: "Ik maak mij grote zorgen over de afbrokkeling van het internationaal rechtssysteem, de toegenomen macht van ondemocratische regimes, de polarisatie in de samenleving en de nieuwe wapenwedloop. Deze ontwikkelingen zullen mijns inziens ook leiden tot een toenemend bewustzijn bij mensen dat vrede niet vanzelfsprekend is, maar moet worden onderhouden of zelfs bevochten. Ik herken mij zeer in de visie en idealen van PAX, waarin een vredige samenleving zich niet slechts kenmerkt door de afwezigheid van oorlog, maar door de aanwezigheid van rechtvaardigheid, inclusiviteit en democratie. Daar wil ik mij voor inzetten."

Monique Max en Mariël de Jongh nieuwe directie Spieren voor Spieren
Dit jaar zijn Monique Maks en Mariël de Jongh gestart als een tweehoofdige directie bij Spieren voor Spieren. Na tien jaar als directeur van het Jeugdfonds Sport & Cultuur gewerkt te hebben was Monique op zoek naar een nieuw domein waar ze haar kennis en ervaring kan inzetten. Voor Mariël is dit een formalisatie van de afgelopen 5 jaar waarin ze, samen met voormalig directeur Minke Booij, leiding gaf aan de stichting. Beide directeuren delen de verantwoordelijkheid in de stichting met veel verschillende expertisegebieden en een grote diversiteit aan stakeholders. Samen creëren ze een basis en beschermen ze de continuïteit van wat ze doen voor kinderen met een spierziekte.

Monique Maks: “De wereld van goede doelen, sport en kinderen zijn een rode draad in mijn loopbaan. Bij Spieren voor Spieren komt dat weer samen. Het is een organisatie met een stevig fundament, een duidelijke en belangrijke missie en een bevlogen team. De combinatie van deze elementen past in de huidige fase van mijn leven.”

Mariël de Jongh: “We zijn een fondsenwervende organisatie. Fondsenwerven is belangrijk als je de middelen impactvol kunt besteden. Daarom wil ik onze rol als organisatie op het vlak van bestedingen verder versterken. Spieren voor Spieren neemt de positie in van versneller: we zetten alles op alles om, daar waar we kunnen, diagnose en behandeling sneller beschikbaar te maken voor kinderen met een spierziekte. Dit betekent bijvoorbeeld dat we scherp zijn op de doelen en de realisatie daarvan in de 3 kindercentra waarin we investeren.”


fotograaf Lyan van Furth – LVF Photography

Meta Neeleman per 20 februari nieuwe directeur-bestuurder Oogfonds
Per 20 februari start Meta Neeleman als nieuwe directeur-bestuurder van het Oogfonds. Meta heeft meer dan 10 jaar ervaring als directeur-bestuurder. Zes jaar bij de Schouwburg & Congrescentrum Orpheus in Apeldoorn en de laatste vier jaar bij Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehondenfonds (KNGF).

Meta Neeleman: “Vanuit het KNGF heb ik me met plezier en enthousiasme ingezet om mensen met een (visuele) beperking te ondersteunen met een professioneel opgeleide hond waarmee zij de regie over hun eigen leven terugkrijgen. In het verlengde daarvan kijk ik ernaar uit om samen met het Oogfonds-team te streven naar het voorkomen van oogaandoeningen en (ernstige) oogziekten met onderzoek en voorlichting. Ik ben door een persoonlijke ervaring met een oogaandoening extra gemotiveerd om met al mijn energie voor het Oogfonds aan de slag te gaan.”

fotograaf: Natasja Noordervliet Photography

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland