Vier nieuwe directeuren: we stellen ze graag aan je voor

Nieuwe directeuren

In de afgelopen periode zijn vier nieuwe directeuren gestart bij goede doelen. We stellen ze graag aan je voor.

Ilse Becker directeur CliniClowns
Per 1 mei start Ilse Beckers als directeur CliniClowns. Ilse werkt al bij CliniClowns en is eindverantwoordelijk voor de business (doelstellingswerk en marketing). Ilse heeft haar roots in het marketing en communicatieveld. Voordat ze bij CliniClowns ging werken had ze jaren haar eigen bedrijf en was ze inzetbaar als strateeg en interim-manager.

Ilse Beckers: “Ik ben trots en vereerd dat ik deze nieuwe rol ga vervullen. Heel fijn om verder te bouwen aan het realiseren van de missie van CliniClowns: zoveel mogelijk mensen die ziek of kwetsbaar zijn optillen uit een moeilijke situatie naar een andere werkelijkheid, waarin ze gewoon zichzelf kunnen zijn, zonder angst, pijn, eenzaamheid of verdriet. De impact van clownsbezoek raakt me iedere keer weer. Wat het met mensen doet als ze zich echt gezien voelen, is juist in deze tijd zo belangrijk. Ik beschouw het als mijn persoonlijke opdracht om dit op allerlei manieren beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen.”

Ditta van Gent fotografie

Lucie Wigboldus directeur Hulphond Nederland
Per 1 april is Lucie Wigboldus gestart als algemeen directeur van Hulphond Nederland. Lucie verlaat de Nederlandse Brouwers waar zij sinds 2019 directeur is. Daarvoor was Lucie zes jaar politiek actief als directeur van het Landelijk bureau VVD in Den Haag. De afgelopen drie jaar was zij al betrokken bij Hulphond Nederland als adviseur.

Lucie Wigboldus: “De puzzelstukjes vallen op hun plek. Mijn passie voor dieren, mijn innerlijke drive om een maatschappelijke bijdrage te leveren en mijn ondernemersmentaliteit, waardoor ik zaken altijd beter en efficiënter wil maken, komen allemaal samen in deze functie. Nadat ik een aantal jaren geleden kennis had gemaakt met Hulphond Nederland, wist ik meteen dat ik een bijdrage wilde leveren aan deze fantastische organisatie. Een organisatie waar ik 100% achter sta. Wat gebeuren hier bijzondere dingen”.

Diederik Veldkamp
Op 9 januari 2023 is Diederik Veldkamp gestart als directeur van JDRF. Hij werkte voorheen bij UNICEF, waar hij zich bezighield met de nationale en internationale fondsenwerving. Ook voerde hij er de regie over verschillende, impactvolle nationale en internationale samenwerkingen met diverse foundations. Hij studeerde bedrijfseconomie en werkte twintig jaar in de financiële sector. Daarna maakte hij de weloverwogen overstap naar de goededoelensector.

Diederik Veldkamp: "Ieder mens, ieder kind heeft recht op een gezond leven. Ik wil met energie en focus blijven werken om op dit punt duurzame verandering in gang te zetten. En voel me daarom sterk gecommitteerd om mee te helpen type 1 diabetes de wereld uit te werken. Wetenschappelijk onderzoek en innovatie zijn de basis van levensbelangrijke, hedendaagse oplossingen. En daarmee het vertrekpunt. Ik ben vader van drie gezonde kinderen. Hun huidige goede gezondheid kan niet als vanzelfsprekend worden gezien. Daarom ben ik dankbaar voor al het medisch wetenschappelijk onderzoek dat heeft geleid tot oplossingen. Het is belangrijk om te blíjven werken aan noodzakelijke oplossingen. Dat vraagt om financiering, voorlichting en pleiten voor een betere toekomst."

Merijn de Jong en Irene Sleven
Per 1 februari zijn Merijn de Jong en Irene Sleven gestart als co-directeuren van VSO Nederland. Merijn werkte tot voor kort als Hoofd Fondsenwerving en Communicatie bij VSO en was hiervoor werkzaam bij onder andere Oxfam Novib en Free Press Unlimited. Irene werkte tot voor kort als Hoofd Programma’s en Partnerships bij VSO Nederland. Ze heeft onder meer vijf jaar in Liberia gewoond en gewerkt, waar ze programma’s heeft ontwikkeld voor verschillende ngo’s. De twee blijven naast hun co-directeurschap ook verantwoordelijk voor fondsenwerving en communicatie en programma’s en partnerships.

Merijn de Jong en Irene Sleven: ‘Onze missie is een eerlijke wereld voor iedereen. Wij geloven dat allianties daar aan kunnen bijdragen. Juist ook met organisaties die een net ander profiel hebben, maar waarmee we die verbinding vinden in innovaties en oplossingen. Je kijkt dan misschien niet allemaal op dezelfde manier naar een probleem, maar je brengt allemaal iets mee vanuit je eigen visie en expertise, net zoals bij ons co-directeurschap. Soms is het even zoeken hoe je dat samenbrengt, maar uiteindelijk ligt daar vaak wel de oplossing voor de complexere problemen van deze wereld.’

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'