Vier nieuwe leden bij Goede Doelen Nederland

Welkom

Per 1 oktober verwelkomen we vier nieuwe leden. Stichting Ambulance Wens, Diabetes+, Stichting OOPOEH en Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie. We stellen ze graag aan je voor.

Stichting Ambulance Wens vervult de laatste wens van niet meer mobiele terminale patiënten die niet lang meer te leven hebben. Dit gebeurt met speciaal voor dit doel ontworpen ambulances voorzien van onder andere een extra comfortabele brancard en ramen rondom. Ook gaat bij de vervulling van elke wens kundig medisch geschoold personeel mee. Per dag vervult de Stichting 5 à 7 wensen en inmiddels zijn er meer dan 19.086 wensen vervuld.

Stichting Diabetes+ zet zich in voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met type 1 diabetes en iedereen die daar bij betrokken is. Of je nu partner, ouder, kind, vriend, vriendin, sportmaatje, behandelaar of werkgever bent van iemand met type 1. Hun missie is om het beste uit (elk) leven van iemand met diabetes type 1 te halen.

Stichting OOPOEH zet zich in voor een actiever leven voor senioren en een leuker leven voor honden. Voor dit doel zetten zij senioren in als maatje, als OOPOEH, voor honden in de buurt. OOPOEH slaat hiermee 3 vliegen in één klap: senioren helpen aan meer gezelschap en beweging, honden helpen aan de aandacht en verzorging die zij nodig hebben en baasjes helpen aan een betrouwbare oppas.

Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie Het Expertisecentrum Euthanasie begeleidt artsen bij euthanasietrajecten van hun patiënten en verleent zorg aan hulpvragers die bij hun eigen behandelaar niet terecht kunnen. De vriendenstichting ondersteunt het expertisecentrum.

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland