Vier nieuwe leden Goede Doelen Nederland

Welkom

We verwelkomen vier nieuwe leden: Movies that Matter, Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen, Stichting iQ+ en Wereldpaden Foundation. We stellen ze graag aan je voor!

Movies that Matter: De missie van Movies that Matter is om de blik te verruimen voor mensenrechten. Door de inzet van film stimuleert de organisatie de dialoog over een rechtvaardige wereld, de beïnvloeding van de publieke opinie en de motivering tot inzet voor mensenrechten en een duurzame samenleving.

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen: In de 12 Werelddorpen in de Filipijnen, Mexico, Guatemala, Brazilië, Honduras en Tanzania worden (kans)arme kinderen opgenomen en krijgen ze een veilig thuis, eten, kleding, zorg en onderwijs. Zo helpt de organisatie kinderen een goed bestaan op te bouwen.

Stichting iQ+: Deze stichting brengt professionals en relevante organisaties in kaart en fungeert als wegwijzer voor een ieder die zijn/haar weg wil vinden in alle informatie en kennis rondom hoogbegaafdheid. De organisatie is gericht op het delen van kennis en zichtbaar maken van mogelijkheden en het bieden van een platform waarmee onderlinge verbinding en samenwerking wordt gestimuleerd.

Wereldpaden Foundation: deelt ervaringen, mooie verhalen en wijze inzichten met als doel om mensen bewust te maken en te inspireren. Wereldpaden brengt het verhaal van mensen, waardoor ze deze mensen en hun projecten in hun omgeving willen ondersteunen. Dit vergroot respect, compassie, begrip en inzicht voor zichzelf, de ander, de natuur en de wereld.

Laatste nieuws

Itgd nieuwsbrief
Nieuws van ITGD
Direct Dialogue
Motie Zeedijk met betrekking tot huis-aan-huis werving en colportage aangenomen
Presentatie Geven in Nederland 2024
Onderzoek ‘Geven in Nederland 2024’ gepubliceerd