Vijf nieuwe leden bij Goede Doelen Nederland

We stellen je graag onze vijf nieuwe leden voor. Van harte welkom:

  • Stichting Connect2Us helpt cultuurverschillen te herkennen, te begrijpen en te accepteren zodat we elkaar als gelijken kunnen benaderen.
  • Rijksmuseum Fonds is de steunstichting van het Rijksmuseum en maakt het mogelijk dat het Rijksmuseum aankopen doet, educatieve projecten ontwikkelt, onderzoek doet en restauraties uitvoert.
  • Operatie Mobilisatie wil bruisende gemeenschappen bereiken van mensen die jezus kennen en bekendmaken, zodat ieder mens de kans heeft om met het evangelie van jezus in aanraking te komen.
  • IT4Kids zamelt gebruikte en afgeschreven hardware in en schenkt, namens de donateur, de waarde hiervan aan projecten van goede doelen die zich inzetten voor sport en spel voor kinderen.
  • Armoedefonds wil de gevolgen van armoede verzachten en de armoede in Nederland stoppen. Het Armoedefonds gelooft in een maatschappij waarin mensen elkaar steunen en voor elkaar zorgen.

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'