Wat maakt goede doelen onmisbaar voor onze samenleving

In gesprek over de waarde van goede doelen voor onze samenleving

Op 21 maart presenteren wij onze publicatie ‘Wat maakt goede doelen onmisbaar voor onze samenleving’ in het Haagse perscentrum Nieuwspoort en overhandigen het eerste exemplaar aan de politiek. Na de presentatie volgt onder leiding van Frenk van der Linden een paneldiscussie met Suzanne Kröger (GroenLinks-PvdA), Henk Vermeer (BBB), Nicolien van Vroonhoven (NSC), Wendy van Eijk-Nagel (VVD), Eduard Nazarski (mensenrechten, voorheen onder andere Amnesty International, Vluchtelingenwerk Nederland) en Marianne de Visser (medisch advies, voorheen onder andere Amsterdam UMC, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) over de diverse aspecten van de publicatie.

De publicatie belicht zes belangrijke functies van goede doelen. Goede doelen bieden niet alleen hulp en oplossingen, maar zijn ook aanjagers van verandering, hebben innovatieve kracht en agenderen zorgen van burgers bij overheid, politiek en de samenleving. Maar bovenal versterken zij het samenbindend vermogen in onze samenleving. Tijdens het symposium lichten we toe hoe dit in de praktijk werkt en gaan we met de politiek in gesprek over deze essentiële functies voor onze democratische samenleving.

Omdat goede doelen van onmisbare waarde zijn voor onze samenleving zullen we ook tijdens dit symposium pleiten voor het bieden van de nodige beleidsruimte voor onze sector.

Wij kijken uit naar een inspirerend symposium.

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland