Wetsvoorstel opt-in telemarketing naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Mona Keijzer heeft het wetsvoorstel opt-in telemarketing 25 maart naar de Tweede Kamer gestuurd. Inmiddels heeft de vaste Kamercommissie EZK in een procedurevergadering besloten het wetsvoorstel niet voor het zomerreces te behandelen.

Dit geeft ons meer tijd om een flinke politieke lobby richting de Tweede Kamer voor te bereiden en in te zetten. Zoals verwacht heeft de staatssecretaris geen gehoor gegeven aan de bezwaren vanuit de sector. Vanwege de coronacrisis is een andere dynamiek ontstaan en is de aanvankelijke strategie om de politieke lobby te combineren met een mediaoffensief aangepast. Goede Doelen Nederland en NLFL gaan met name inzetten op de beïnvloeding van de Tweede Kamer.

Resultaten onderzoek Zest rechtvaardigen uitzondering goede doelen
Zoals al eerder gemeld, hebben Goede Doelen Nederland en NLFL een breed onderzoek laten uitvoeren naar de perceptie en houding van de Nederlandse bevolking ten aanzien van telefonische benadering door goede doelen. De resultaten geven een ander en meer genuanceerd beeld dan het Kantar onderzoek (het onderzoek dat EZK heeft laten uitvoeren) en rechtvaardigen in onze ogen een uitzonderingspositie voor goede doelen. In de lobby zullen wij de onderzoeksresultaten van Zest delen met de Tweede Kamer. Voor die tijd zien wij er daarom van af om het onderzoeksrapport van Zest breed te delen.

Zelfregulering
In de lobby blijft onze inzet het handhaven van een opt-out regiem voor goede doelen. Dit zal wel gecombineerd moeten worden met een pakket aan zelfregulering. We zullen de Tweede Kamer er van moeten overtuigen dat het handhaven van een opt-out voor goede doelen niet betekent dat goede doelen heel Nederland gaan bellen en de telefoontjes alleen maar toenemen. Binnenkort wordt de Werkgroep Telemarketing uitgenodigd om in een conference call bijgepraat te worden en verder van gedachten te wisselen over de zelfregulering.

Het wetsvoorstel vind je hier.

Laatste nieuws

Belastngenvelop
De bezuiniging door het beperken van de giftenaftrek moet van tafel
Documenten
Hoofdlijnenakkoord raakt goede doelen
Plant n boom
Nieuw lid Goede Doelen Nederland