Workshopreeks Integriteit van start

Goede Doelen Nederland organiseert in samenwerking met Frans Geraedts en Sylvia Borren van Governance & Integrity in het kader van het Gezamenlijk Actieplan Integriteit een reeks van drie workshops over de diverse aspecten van integriteit.

Doel van de workshops is leden te ondersteunen bij het inrichten van een eigen integriteitssysteem en te helpen bij het naleven van de normen van de Erkenningsregeling. De Commissie Normstelling stelt namelijk voor om een paragraaf over integriteit op te nemen in de Erkenningsregeling.

Nagenoeg dezelfde workshopreeks is ook gegeven bij Partos. Dus, mocht je daar één van de workshops gemist hebben, kun je deze alsnog volgen.

De onderwerpen per workshop

  1. Integriteitssysteem: wat is integriteit als je het ziet als organisatievraagstuk en hoe kun je als organisatie werken aan een systeem dat integriteit structureel beschermt?
  2. Integriteitsysteem en #MeToo: ervan uitgaande dat je werkt aan een integriteitssysteem, hoe moet je het zo inrichten dat het (seksueel) grensoverschrijdend gedrag helpt voorkomen. Hoe moet je het systeem technisch toerusten om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen?
  3. Een stap verder dan ‘ongewenst gedrag voorkomen’: stel je hebt als organisatie de ambitie om #MeToo te omarmen omdat onder deze noemer vrouwen voor het eerst tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag in het geweer kunnen komen. Hoe kun je #Metoo omarmen en je tegelijkertijd als organisatie ontwikkelen?

De workshops vormen een reeks zodat het de voorkeur heeft deze alle drie te volgen om te kunnen voortbouwen op de opgedane kennis. De workshops vinden plaats bij Goede Doelen Nederland op de volgende data:

De onderstaande workshops hebben inmidels plaatsgevonden (worden in 2019 herhaald)

maandag 24 september, van 10.00 tot 14.00 uur
dinsdag 23 oktober, van 14.00 tot 17.30 uur
maandag 19 november, van 14.00 tot 17.30 uur

Voor informatie kun je contact opnemen met Anjelène van Vliet (vanvliet@goededoelennederland.nl).

Laatste nieuws

Itgd nieuwsbrief
Nieuws van ITGD
Direct Dialogue
Motie Zeedijk met betrekking tot huis-aan-huis werving en colportage aangenomen
Presentatie Geven in Nederland 2024
Onderzoek ‘Geven in Nederland 2024’ gepubliceerd