WTMO naar Raad van State

Het kabinet heeft op 16 december de aangepaste Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties (WTMO) voor advies ingediend bij de Raad van State. In het voorjaar zal de Raad van State zijn advies aan het kabinet aanbieden. Het advies en het wetsvoorstel zelf worden pas openbaar bij toezending aan de Tweede Kamer. Dit zal naar verwachting over enkele maanden zijn.

Na de internetconsultatie hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met het ministerie. SBF heeft goede hoop dat het wetsvoorstel zo is aangepast dat recht wordt gedaan aan de bezwaren die in de internetconsultatie zijn geuit. Minister Dekker heeft in zijn recente ‘Beleidsvisie op Filantropie’ laten weten dat een zorgvuldige belangenafweging is gemaakt en dat rekening wordt gehouden met de privacy, veiligheid en geefbereidheid van donateurs.

Laatste nieuws

Mijn eenmalige gift
Na bijna een jaar Mijn eenmalige gift: resultaten ronduit positief
BOOST en KNDSB
Twee nieuwe leden bij Goede Doelen Nederland
Find N Fund
FindNFund koppelt goede doelen en fondsen aan elkaar