WTMO naar Raad van State

Het kabinet heeft op 16 december de aangepaste Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties (WTMO) voor advies ingediend bij de Raad van State. In het voorjaar zal de Raad van State zijn advies aan het kabinet aanbieden. Het advies en het wetsvoorstel zelf worden pas openbaar bij toezending aan de Tweede Kamer. Dit zal naar verwachting over enkele maanden zijn.

Na de internetconsultatie hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met het ministerie. SBF heeft goede hoop dat het wetsvoorstel zo is aangepast dat recht wordt gedaan aan de bezwaren die in de internetconsultatie zijn geuit. Minister Dekker heeft in zijn recente ‘Beleidsvisie op Filantropie’ laten weten dat een zorgvuldige belangenafweging is gemaakt en dat rekening wordt gehouden met de privacy, veiligheid en geefbereidheid van donateurs.

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland