Zelfevaluatietool ITGD voor interne toezichthouders

ITGD biedt een online survey voor zelfevaluatie, exclusief voor raden van toezicht en besturen van goede doelen die bij ITGD zijn aangesloten.

Sinds enige tijd biedt Stichting Intern Toezicht Goede Doelen (ITGD), een online survey voor zelfevaluatie aan. Deze survey is speciaal ontwikkeld voor goede doelen en exclusief voor raden van toezicht en besturen van goede doelen die bij ITGD zijn aangesloten. De survey bestaat uit ruim 60 governance vragen en leidt tot een benchmarkrapport. Dit rapport geeft inzicht in de bespreek- en verbeterpunten voor de interne toezichthouders en biedt de mogelijkheid de eigen organisatie te beoordelen ten opzicht van andere goede doelen. Het hele proces - van aanvraag tot rapportage - verloopt online. Daarbij is anonimiteit vanzelfsprekend gegarandeerd.

Arthur Bouvy, bestuurslid van ITGD en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Trombosestichting, lichtte de tool toe tijdens een webinar voor secretarissen van goede doelen op 4 november jl. Hij merkte op dat het van belang is dat de interne toezichthouder van goede doelen jaarlijks een zelfevaluatie uitvoert als onderdeel van good governance. Bij de drie jaarlijkse evaluatie met externe begeleiding kan de online-tool ook een waardevolle basis zijn.

Klik hier voor nadere informatie over de online survey, met veel gestelde vragen.
Mocht je nog vragen hebben over de zelfevaluatietool dan kan je mailen naar info@itgd.nl.

ITGD zet zich in voor de permanente professionalisering van het toezicht bij goede doelen door te voorzien in kennisuitwisseling en het bieden van een netwerkfunctie. Zo wil ITGD bijdragen aan de naleving en de verdere ontwikkeling van normen voor goed toezicht.

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'