Zeven nieuwe leden Goede Doelen Nederland

We verwelkomen zeven nieuwe organisatieleden en stellen ze graag aan je voor.

Ajax Foundation gelooft en investeert in een samenleving waarin alle kinderen gelijke kansen krijgen, met uitzicht op een toekomst waarin zij hun talenten kunnen ontplooien en verder kunnen ontwikkelen. De Foundation organiseert projecten en evenementen rond de thema’s sport & gezondheid, educatie en sociale integratie voor kwetsbare kinderen en jongeren onder 19 jaar, in Amsterdam en Kaapstad.

Roparun Het geld dat wordt opgehaald tijdens het evenement Roparun wordt door de stichting toegekend aan instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan de missie van Roparun: Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.

Hospitaalbroeders is een kleine ontwikkelingsorganisatie met 19 ziekenhuizen in Afrika. Ze zetten zich in voor goede gezondheidszorg en onderwijs. Ze bieden vanuit de ziekenhuizen zorg aan in verafgelegen dorpen en komen op voor de meest kwetsbaren in de samenleving zoals senioren en kinderen met een beperking.

Beat Batten! werft geld voor onderzoek naar therapie voor genezing of behandeling van deze vorm van kinderdementie. Batten is een ernstige stofwisselingsziekte. De stichting zet zich in, via partners, voor voorlichting aan medici, onderzoekers en familie.

Kind & Brandwond helpt kinderen met brandwonden om te gaan met hun littekens. Ze organiseren kinder -, tiener - en jongeren vakantieweken, de jaarlijkse brandwondendag en financieren ‘Kiwanis’ huizen waar ouders kunnen verblijven.

Parkinson NL is de rechtsopvolger van Stichting Parkinson Nederland (SPN). Patiënten met de ziekte van Parkinson moeten binnen de eigen regio toegang hebben tot de zorg die in zijn of haar situatie noodzakelijk is om een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven te realiseren. Hiervoor brengen ze fondsen bijeen.

Jane Goodall Instituut Nederland richt zich op de duurzame bescherming van chimpansees en hun leefgebieden. Educatie en bevordering van duurzaam levensonderhoud van lokale gemeenschappen zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

Laatste nieuws

Belastngenvelop
De bezuiniging door het beperken van de giftenaftrek moet van tafel
Documenten
Hoofdlijnenakkoord raakt goede doelen
Plant n boom
Nieuw lid Goede Doelen Nederland