Zeven tips om risico’s te beperken rondom terrorismefinanciering

Het Ministerie van Financiën heeft een factsheet ontwikkeld om de risico’s op misbruik rondom terrorismefinanciering te beperken. Onze sector heeft hier input voor geleverd.

Goede Doelen Nederland, de SBF-partners en het CBF hebben input geleverd voor een factsheet van het Ministerie van Financiën om de risico’s op misbruik rondom terrorismefinanciering te beperken.
Doel van de factsheet is om bij maatschappelijke organisaties een breder bewustzijn te creëren over het risico op misbruik voor terrorismefinanciering. Ook worden zeven tips gegeven hoe de sector hier mee om kan gaan en initiatief kan nemen om de risico’s te beperken.

Klein aantal, hoog risico, grote impact
Uit de National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2019, uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) blijkt dat er bij een klein aantal stichtingen of andere rechtsvormen die een charitatief, religieus of educatief doel nastreven in Nederland en in het buitenland een verhoogd terrorismefinancieringsrisico bestaat. Hoewel het gaat om een klein aantal NPO’s, is de impact op de sector als geheel heel groot. In de factsheet worden zeven tips gegeven:

  1. Ken en monitor de risico’s.
  2. Zorg dat de bedrijfsvoering op orde is.
  3. Onderschrijf bepaalde codes of richtlijnen.
  4. Sluit aan bij een koepel/brancheorganisatie.
  5. Stel je organisatie onder actief toezicht door een CBF-Erkenning aan te vragen.
  6. Vraag de fiscale ANBI-status aan.
  7. Meld verdachte organisaties.

Een uitgebreide toelichting van de tips vindt je hier in de factsheet.

Laatste nieuws

Itgd nieuwsbrief
Nieuws van ITGD
Direct Dialogue
Motie Zeedijk met betrekking tot huis-aan-huis werving en colportage aangenomen
Presentatie Geven in Nederland 2024
Onderzoek ‘Geven in Nederland 2024’ gepubliceerd