Bing

BING is vanuit zijn oorsprong een onderzoeksbureau en voert al 15 jaar onderzoeken uit op het gebied van integriteit
Integriteit

Denk aan bijvoorbeeld fraude, misbruik van macht en/of bevoegdheden, seksuele intimidatie en discriminatie. BING beschikt over een team van ervaren adviseurs met juridische, gedragskundige en forensische onderzoekservaring.

Bekijk onze inkoopafspraken

Zij leveren graag een bijdrage aan het bevorderen en borgen van de integriteit van organisaties, bestuurders en medewerkers.

BING biedt ondersteuning aan goede doelen via de volgende diensten:

  • Onderzoek naar schendingen
  • Training morele oordeelsvorming
  • Training begeleiding moreel beraad
  • Begeleiding moreel beraad

Meer informatie over elk van deze diensten vind je achter de inlog.

In de samenwerking met goededoelenorganisaties gebruikt BING de Handreiking Integriteitssysteem als leidraad.

Ledenvoordeel
Bekijk de tarieven en het ledenvoordeel bij de inkoopafspraken van Bing (achter de inlog).

Inkoop afspraken van Bing

Inkoopafspraak BING