Handreikingen en stappenplan

Om goede doelen te ondersteunen bij het inrichten en optimaliseren van het eigen integriteitssysteem zijn diverse handreikingen ontwikkeld. De handreikingen helpen ook bij het naleven van de integriteitsnormen in de Erkenningsregeling en de Partos Gedragscode.

Handreiking Integriteitssysteem
De Handreiking Integriteitssysteem is opgesteld door Goede Doelen Nederland, Partos en Governance & Integrity. Onlangs werd deze vernieuwd. Zo werd o.a. een vierde soort schending toegevoegd en meer aandacht besteed aan de ‘doelgroep’ van vrijwilligers. Ook is de handreiking nu interactief (binnen het document doorklikbaar) en is een printbare versie beschikbaar. De handreiking is zowel in het Nederlandse als in het Engelse beschikbaar.

De handreiking werd geactualiseerd in samenwerking met Governance & Integrity en een aantal goede doelen.

De handreiking geeft organisaties antwoord op de vraag hoe een integriteitssysteem werkt en binnen een organisatie kan worden ingericht. Met het uitvoeren van de beschreven stappen voldoen organisaties aan de Partos Gedragscode en de Erkenningsregeling. Het uiteindelijke doel is om grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen, in een voorkomend geval zorgvuldig af te handelen en adequaat verantwoording af te leggen.

Stappenplan bij Handreiking Integriteitssysteem
Aansluitend op de Handreiking Integriteitssysteem is het Stappenplan Integriteitssysteem beschikbaar. Het stappenplan werkt als een routekaart voor het (verder) ontwikkelen van het eigen integriteitssysteem. Elke organisatie kan met deze praktische, interactieve tool aan de slag, ongeacht grootte en ontwikkelingsfase van het integriteitssysteem. Het helpt bij het zetten van praktische en structurele stappen op het gebied van integriteit. Het stappenplan werd ontwikkeld in samenwerking met KPMG.

Op 20 april vond een webinar plaats over de handreiking en het stappenplan, waarin Jelle Dorst van KPMG liet zien hoe je met het stappenplan kunt werken. Daarnaast interviewde Albert Goutbeek, secretaris van de Raad van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam, Nicole Bakker, directeur van de Hollandsche Molen, en Arjan van der Waal, lid Integrity Committee van Rutgers over hun integriteitsbeleid. Klik hier als je het webinar wilt terugkijken.

Handreiking externe verantwoording
De vraag wanneer, waarover en namens wie je je als organisatie moet verantwoorden is soms lastig te beantwoorden. Om organisaties te helpen bij deze afwegingen is de Handreiking Externe Verantwoording opgesteld, die zowel aandacht geeft aan jaarverslaglegging achteraf als aan eventuele tussentijdse meldingen. Zo kunnen organisaties transparant en eenduidig periodiek extern rapporteren over integriteit. Het CBF voerde per 1 maart 2019 een meldplicht in voor erkende organisaties.

Roadmap screening
De Roadmap Screening 2.1 helpt organisaties bij het aanscherpen van het screeningsproces op integriteit van toekomstige (en huidige) werknemers/vrijwilligers. De Roadmap ondersteunt ook de sector als geheel om tot een meer standaard en uniform beleid te komen ten aanzien van dit screeningsproces, hierin een kwaliteitsslag te maken en hier een stevige preventieve werking vanuit te laten gaan. Daarnaast vormt de Roadmap de basis waarop het ministerie van Buitenlandse Zaken het screeningsbeleid van ontwikkelingsamenwerkingsorganisaties beoordeelt.

In het najaar van 2023 is de Roadmap geheel herzien. Er is o.a. informatie in opgenomen over het sectorspecifieke referentieprofiel die een aanvulling is op de Verklaring Omtrent Gedrag. Daarnaast zijn er hoofdstukken toegevoegd over het screenen van diverse soorten vrijwilligers (waaronder ook bestuursleden) en het screenen van medewerkers die al in dienst zijn.