Integriteitsnormen in de Erkenningsregeling

De integriteitsnormen in de Erkenningsregeling beogen integer handelen te bevorderen door enerzijds te zorgen dat organisaties hun integriteitssysteem op orde hebben en anderzijds het open gesprek over integriteitsdilemma’s te stimuleren.

Sinds 2020 toetst het CBF tijdens de jaarlijkse check en reflectie ook de integriteitsnormen. Per 1 oktober 2022 zijn er nieuwe normen op het gebied van integriteit van toepassing.

Partos heeft haar eigen gedragscode en de eisen van haar kwaliteitssysteem (Partos9001) op het gebied van integriteit.

Voor het Integriteitsevent dat wij in samenwerking met Partos op 8 november 2022 organiseerden is onderzoek gedaan naar de manier waarop goede doelen over integriteit rapporteren in het jaarverslag zoals in de Erkenning en de Partos Gedragscode is voorgeschreven. Bekijk het rapport onder de downloads.

Op 27 juni organiseren Partos en Goede Doelen Nederland een derde integriteitsevent voor directeuren én integriteitsmedewerkers. Het thema van het plenaire deel is het belang van samenwerken op integriteitsgebied. Nadere informatie volgt op korte termijn.