9 mei Goede Doelen Lezing door Karen van Oudenhoven-van der Zee

Op 9 mei vanaf 15.00 uur zal de derde Goede Doelen Lezing gehouden worden door Karen van Oudenhoven-van der Zee, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Wij ontvangen je dan weer graag in Felix Meritis, Amsterdam. Het SCP volgt, verklaart en verkent hoe het met de inwoners van Nederland gaat op sociaal en cultureel gebied en adviseert de overheid op relevante terreinen over toekomstig beleid.

Karen van Oudenhoven-van der Zee is in 2022 gestart als nieuwe directeur van het SCP. Haar drijfveer is om vanuit de wetenschap bij te dragen aan de maatschappelijke veerkracht van onze samenleving. In de derde Goede Doelen Lezing zal zij vanuit dit perspectief haar visie geven op de waarde van betrokkenheid en initiatieven van burgers, zoals bij goede doelen.

De Goede Doelen Lezing wordt jaarlijks georganiseerd door Goede Doelen Nederland. Wij nodigen hiervoor een inspirerende spreker uit om een visie te geven op de rol van ‘goeddoen’ in onze samenleving, nu en in de toekomst. De lezing draagt bij aan het maatschappelijk debat over de waarde van het werk van goede doelen voor onze samenleving.

Goed om alvast te reserveren in de agenda. De uitnodiging met meer informatie over het programma volgt nog.

Laatste ledenberichten

Tweedekamer
Consumentenagenda van de minister van EZK
Communities 2
Maak gebruik van onze communities
Kantoor
Op zoek naar nieuwe huurruimte?