Bedrijfsvoering & financiën

Accountantscontrole: balanswijzigingen tussen 1-15 januari 2024

Accountantscontrole

Op dit moment kunnen wij geen wijzigingen in de balans in een nalatenschapsdossier aanbrengen na 31 december van het desbetreffende boekjaar.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Kennisfestival 740x320
Save the date: Kennisfestival op donderdag 7 november 2024 in Amersfoort
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk