Bedrijfsvoering & financiën

Accountantscontrole: balanswijzigingen tussen 1-15 januari 2024

Accountantscontrole

Op dit moment kunnen wij geen wijzigingen in de balans in een nalatenschapsdossier aanbrengen na 31 december van het desbetreffende boekjaar.

Laatste ledenberichten

Agenda kalenderpunaise 740x320
Academie aanbod marketing en fondsenwerving september, oktober en november 2024
Marketing & fondsenwerving
Afscheid Jan van Berkel 27 juni
Afscheid van Jan van Berkel, voorzitter raad van toezicht Goede Doelen Nederland
Account GDN
Heb jij je account op onze website al persoonlijk gemaakt?