Afscheid van Jan van Berkel, voorzitter raad van toezicht Goede Doelen Nederland

Afscheid Jan van Berkel 27 juni

Op donderdag 27 juni nam Goede Doelen Nederland afscheid van Jan van Berkel als voorzitter van de raad van toezicht. Jan is jarenlang bestuurslid en voorzitter geweest en heeft met zijn kennis en inzet veel bijgedragen aan de organisatie en de sector. Het feestelijke afscheid vond plaats in Park-Zuid in Amsterdam na de algemene ledenvergadering waarin Ingrid van Engelschoven tot zijn opvolger werd benoemd.

Verschillende sprekers prezen zijn inzet. Edwin Venema, voormalig hoofdredacteur van De Dikke Blauwe, trapte af met een voorgedragen column ‘Verhalen gaat voor halen’. "Goede doelen gaan over mensen, door mensen, voor mensen. Goede doelen zijn niet van de overheid. Niet van de markt.... Koester die uniciteit: be proud and tell about it”, aldus Edwin. Eduard Nazarski, oud-directeur van Amnesty International Nederland en Vluchtelingenwerk Nederland, merkte op dat Jan vertrekt op het moment dat Nederland zich op een keerpunt bevindt, maar Goede Doelen Nederland er gelukkig goed voor staat. Michael Rutgers, voormalig directeur Longfonds, memoreerde onder meer de ‘keukentafelgesprekken’ over impact die zij samen voerden met directeuren van goede doelen. Josine Westerbeek, voorzitter van de Stuurgroep Erkenningsregeling, typeerde Jan van Berkel als zeer betrokken, deskundig en kritisch. Kemal, een student van de Herman Brood Academie, zorgde voor prachtige muziek.


Margreet Plug, directeur van Goede Doelen Nederland, sloot af met een terugblik op haar samenwerking met Jan van Berkel en een dankwoord en overhandigde hem een speciaal tijdschrift ‘De Jan’ met persoonlijke bijdragen van oud-collega's en partners. Het afscheid werd afgesloten met een borrel op het bordes van Park Zuid.

Laatste ledenberichten

Agenda kalenderpunaise 740x320
Academie aanbod marketing en fondsenwerving september, oktober en november 2024
Marketing & fondsenwerving
Account GDN
Heb jij je account op onze website al persoonlijk gemaakt?
Storytelling
Inspiratiesessie: Effectieve branded content en nieuwe doelgroepen bereiken