Betalingsverkeer

Alternatief Acceptgiro dichtbij

De projectgroep ‘Betaalmethoden direct mail’ van Mailtraffic is een branche-initiatief dat gezamenlijk zoekt naar het beste alternatief voor de Acceptgiro. Ruim 80 goede doelen zijn aangesloten, net als diverse marktpartijen zoals Nassau Fundraising, Mindwize, WWAV en PSI Vransen. In een tweede testfase wordt het alternatief ‘mijn eenmalige gift’ uitgebreid getest. Het is van groot belang dat zo veel mogelijk goede doelen ervaringen en informatie aanleveren.

De projectgroep ‘Betaalmethoden direct mail’ van Mailtraffic is een branche-initiatief dat gezamenlijk zoekt naar het beste alternatief voor de Acceptgiro. Ruim 80 goede doelen zijn aangesloten, net als diverse marktpartijen zoals Nassau Fundraising, Mindwize, WWAV en PSI Vransen. In een tweede testfase wordt het alternatief ‘mijn eenmalige gift’ uitgebreid getest. Het is van groot belang dat zo veel mogelijk goede doelen ervaringen en informatie aanleveren.

Goede Doelen Nederland is bovendien in gesprek met een partij voor de centrale verwerking van ‘mijn eenmalige gift’. Daarnaast start een communicatiewerkgroep om tot een communicatieplan te komen om de introductie van ‘Mijn eenmalige gift’ goed te begeleiden.

Testen van alternatieven
Voor het testen van alternatieven voor de Acceptgiro is er onderscheid gemaakt tussen personen die een fysieke Acceptgiro gebruiken voor betalingen en personen die de Acceptgiro als signaalfunctie gebruiken en op een andere manier doneren. Er worden verschillende versies getest van het papieren alternatief ‘mijn eenmalige gift’ (een eenmalige machtiging) voor de eerste groep en verschillende versies van een betaalinstructie met QR-code voor de tweede groep.

Testfase 2
In de eerste fase zijn diverse leerpunten naar voren gekomen die aangepast zijn in de alternatieven voor testfase 2. Fase 2 zou eigenlijk van eind april tot medio september zijn, maar er is besloten deze fase langer te laten doorlopen. Tot nu toe hebben 37 van de ruim 80 aangesloten goede doelen hun testresultaten van mailing(s) aangeleverd.

Het verlengen van deze testfase geeft de deelnemende goede doelen meer tijd om resultaten aan te leveren. We verzoeken alle aangesloten leden dan ook om de komende weken zo veel mogelijk testresultaten aan te leveren. Dit kan nog tot uiterlijk 3 oktober. De geplande derde testfase wordt geannuleerd. De resultaten van fase 1 en 2 worden gebruikt om begin november tot een definitieve versie van de alternatieven te komen.

Goede Doelen Nederland in gesprek met verwerkingspartij
Goede Doelen Nederland is in gesprek met een verwerkingspartij voor de centrale verwerking van ‘Mijn eenmalige gift’. Goede Doelen Nederland wil met deze partij tot prijsafspraken komen. Zodra hier meer over bekend is wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Communicatie werkgroep: help je mee?
Ook wordt vanuit Goede Doelen Nederland een communicatiewerkgroep ingericht om tot een gezamenlijk communicatieplan te komen. Dit plan bevat onder andere input voor communicatie van goede doelen naar de eigen achterban en een communicatiekit voor banken. We verwachten ongeveer 2-3 keer samen te komen. Wil je hierbij meehelpen of eerst meer informatie ontvangen? Stuur dan uiterlijk 16 september een mail naar Kyra van der Meulen, hoofd communicatie bij Goede Doelen Nederland via vandermeulen@goededoelennederland.nl

De Werkgroep Acceptgiro waar Goede Doelen Nederland deel van uitmaakt werkt nauw samen met de projectgroep ‘Betaalmethodes via direct mail’. Lees er hier meer over.

Laatste ledenberichten

Agenda kalenderpunaise 740x320
Academie aanbod marketing en fondsenwerving september, oktober en november 2024
Marketing & fondsenwerving
Afscheid Jan van Berkel 27 juni
Afscheid van Jan van Berkel, voorzitter raad van toezicht Goede Doelen Nederland
Account GDN
Heb jij je account op onze website al persoonlijk gemaakt?