Cursus 'Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisaties'

De AWVN biedt via haar website een cursus aan over de Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisaties. Het is een eendaagse cursus die helpt een reorganisatie voor te bereiden en de kennis op dit vlak up-to-date maakt. AWVN licht toe: De bijeenkomst gaat in op het proces, de mogelijkheden en de wettelijke verplichtingen.

Klik hier voor het volledige bericht van AWVN over de cursus.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Kennisfestival 740x320
Save the date: Kennisfestival op donderdag 7 november 2024 in Amersfoort
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk