Cursus 'Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisaties'

De AWVN biedt via haar website een cursus aan over de Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisaties. Het is een eendaagse cursus die helpt een reorganisatie voor te bereiden en de kennis op dit vlak up-to-date maakt. AWVN licht toe: De bijeenkomst gaat in op het proces, de mogelijkheden en de wettelijke verplichtingen.

Klik hier voor het volledige bericht van AWVN over de cursus.

Laatste ledenberichten

Tweedekamer
Consumentenagenda van de minister van EZK
Communities 2
Maak gebruik van onze communities
Kantoor
Op zoek naar nieuwe huurruimte?