De maatregelen van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is aangenomen door de Eerste Kamer. Deze heeft tot doel om de verschillen tussen tijdelijke en vaste arbeidsovereenkomsten te verkleinen. De wet gaat in op 1 januari 2020.

Kennedy van der Laan maakte een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Klik hier om het artikel met het overzicht te openen.

En klik hier voor een nadere uitwerking met betrekking tot oproepkrachten en de premiedifferentiatie WW.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk
Michell Hogendorp Expert Masterclass Kanaalmanagement
Eerste twee Masterclasses Fondsenwerving succesvol afgerond
Marketing & fondsenwerving