De ondertekening van de UBO-verklaring

Af en toe komt het voor dat de notaris een zogenaamde UBO-verklaring aan het Bureau Nalatenschappen meestuurt (bijvoorbeeld bij de overdracht van onroerend goed door een goed doel). Dit gebeurt in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De notaris moet bij een transactie de uiteindelijk belanghebbende (de Ultimate Beneficial Owner) kunnen bepalen.

Laatste ledenberichten

Ledenbericht Trends Vrijwillige Inzet 2024
E-book: Trends Vrijwillige Inzet 2024
Vrijwilligersmanagement
Rode kubussen Graydon 740x320
GraydonCreditsafe geeft inzicht in je zakelijke relaties
Inkoop
I agree contract pen Seneca bericht 740x320
Wijziging tarieven voor online overeenkomst periodiek schenken
Inkoop