Marketing & fondsenwerving

Directeurenbijeenkomst over huis-aan-huis werving

Vanwege een aantal actuele ontwikkelingen organiseerde Goede Doelen Nederland op 7 oktober een eerste directeurenkring. Deze keer over de huis-aan-huiswerving.

Wij maken ons grote zorgen over de prijsontwikkeling rondom de inzet van wervers en over het behoud van het kanaal huis-aan-huiswerving. Zo zijn er diverse wervingsbureaus die aanzienlijke prijsstijgingen aankondigen, is er een groot tekort aan wervers en is er de nodige negatieve media-aandacht over huis-aan-huis werving. Follow the Money heeft inmiddels een vervolgartikel gepubliceerd over de wervingsbureaus die de huis-aan-huis werving voor goede doelen verzorgen.

Belangrijk dus dat we met elkaar in gesprek zijn gegaan over hoe we het kanaal voor de toekomst betaalbaar en beschikbaar kunnen houden voor goede doelen. Tijdens de bijeenkomst zijn diverse thema’s besproken zoals de benchmark met betrekking tot huis-aan-huis werving , de Stichting RHW en de richtlijn waarbij de uurtarieven van wervers gemaximeerd worden en nog veel meer. Het was goed te zien dat zoveel directeuren, ondanks de korte termijn waarop de bijeenkomst werd aangekondigd, tijd hebben vrijgemaakt om met elkaar van gedachten te wisselen.

Laatste ledenberichten

Agenda kalenderpunaise 740x320
Academie aanbod marketing en fondsenwerving september, oktober en november 2024
Marketing & fondsenwerving
Afscheid Jan van Berkel 27 juni
Afscheid van Jan van Berkel, voorzitter raad van toezicht Goede Doelen Nederland
Account GDN
Heb jij je account op onze website al persoonlijk gemaakt?